Multi POC Platform

Breed diagnostisch menu met betrouwbare laboratorium kwaliteit resultaten, op een draagbaar diagnostisch poc platform.

Resultaten waar u ze nodig hebt

  • Eenvoudige en intuïtieve gebruikersinterface die een stapsgewijs testproces biedt
  • Weegt slechts 1,1 kg, werkt op een oplaadbare batterij of netstroom en kan overal naartoe waar de patiënt zich bevindt
  • Integreert diverse technologieën en monstertypen in één instrument
  • Biedt in enkele minuten lab vergelijkbare resultaten op iedere gewenste zorglocatie.

Zeer hoge nauwkeurigheid

  • Positiesensors op de strip
  • Precieze controle van monstervloeistof
  • Fluorescentiemeting
  • De systeemcontroles omvatten de positionering van de teststrip, de elektronica, de optiek, de temperatuur, de hematocriet en de uiterste gebruiksdatum van de teststrip
  • Enzym- en immunoassay op één platform
  • Onmiddellijke overdracht van lotkalibratiebestand naar instrument via RFID-tag
GEBRUIKERSDOCUMENTEN LUMIRADX PLATFORM

Nalevingsdocumenten

Niet alle producten zijn in alle landen en regio’s verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger of distributeur van LumiraDx naar de verkrijgbaarheid in specifieke landen.

Beteregezondheidervaringenuitkomsten

Wij dragen bij aan een gezonder leven voor mensen, gemeenschappen en de maatschappij als geheel

Wij maken interactieve, persoonlijke relaties tussen patiënten en zorgteams mogelijk.

Wij beheersen en verlagen kosten om de druk op zorgbudgetten te helpen verlichten.

Blijf geïnformeerd

Aanmelden voor nieuws