SARS-CoV-2
Antigeentest

De LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test is een microfluïdische immunofluorescentieassay voor de directe en kwalitatieve detectie van nucleocapside-eiwitantigeen in neus- en nasofaryngeale uitstrijkmonsters van personen met verdenking op COVID-19 of asymptomatische personen. Bij gebruik met het LumiraDx Platform levert de test snelle resultaten op de zorglocatie op.

Voordelen van de test

Gebruik van een LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test op de LumiraDx Instruments stelt de arts in staat om de aanwezigheid van de infectie snel te bevestigen, de juiste behandeling in te zetten en isolatiemaatregelen te treffen om verdere verspreiding van de infectie te helpen tegengaan.

  • Eenvoudig te implementeren in zorglocatieomgevingen
  • Klinische prestaties
    • 97,6% positieve procentuele overeenstemming
    • 96,6% negatieve procentuele overeenstemming
  • Analytische prestaties met een detectielimiet van 32 TCID50/ml
  • Met RT-PCR vergelijkbare resultaten binnen 12 dagen na begin van symptomen

Werkstroom van de test

In het instrument en de teststrips zijn diverse kwaliteitscontroletests geïntegreerd om te waarborgen dat het instrument en de test bij elke testrun juist werken.

Het testproces bestaat uit een eenvoudige monstervoorbereiding samen met stapsgewijze begeleiding door het instrument, waarna binnen 12 minuten na aanbrengen van het monster een patiëntresultaat wordt gerapporteerd.

The LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test workflow process is comprised of a simple sample prep along with step-by-step guidance of the Instrument to report a patient result

Prestaties van de test

In klinisch onderzoek liet de LumiraDx SARS-CoV-2-antigeentest 97,6% positieve overeenstemming versus RT-PCR zien bij patiënten die binnen 12 dagen na het begin van symptomen werden getest, wat de arts in staat stelt om de aanwezigheid van de infectie snel te bevestigen, de juiste behandeling in te zetten en isolatiemaatregelen te treffen om verdere verspreiding van de infectie te helpen tegengaan.

Dagen sinds
begin symptomen
RT-PCR-comparatorLumiraDxPPO
066100,0%
11212100,0%
22828100,0%
33737100,0%
4555498,2%
5616098,4%
6676698,5%
7737298,6%
8757498,7%
10777698,7%
11807998,8%
12838197,6%

100% positieve overeenkomst werd bereikt met monsters met cyclusgrenswaarden (cycle threshold, Ct) < 33 (referentiemethode Roche Cobas 6800 SARS-CoV-2)

Prestaties van uitstrijkjes 12 dagen na RT-PCR-test

PPONPOPCR-cyclusgrenswaarde < 33
Neusuitstrijkje97,6%96,6%100%
Nasofaryngeaal uitstrijkje97,5%97,7%100%
Nalevingsdocumenten

Niet alle producten zijn in alle landen en regio’s verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger of distributeur van LumiraDx naar de verkrijgbaarheid in specifieke landen. In de VS verkrijgbaar onder Emergency Use Authorization (toestemming voor gebruik in noodgevallen) voor SARS-COV-2-assays.

Beteregezondheidervaringenuitkomsten

Wij dragen bij aan een gezonder leven voor mensen, gemeenschappen en de maatschappij als geheel

Wij maken interactieve, persoonlijke relaties tussen patiënten en zorgteams mogelijk.

Wij beheersen en verlagen kosten om de druk op zorgbudgetten te helpen verlichten.

Blijf geïnformeerd

Aanmelden voor nieuws