D-Dimer Test

De LumiraDx D-Dimer Test is een gebruiksvriendelijke, snelle microfluïdische immunoassay, bestemd voor een snelle kwantificatie van D-dimeerconcentraties in volbloed en plasma. Het is de enige directe D-dimeertest met vingerprik die momenteel beschikbaar is*, waarmee zorgverleners op betrouwbare wijze diepveneuze trombose (DVT) en longembolie (LE) bij symptomatische patiënten kunnen uitsluiten**, in slechts 6 minuten.

De LumiraDx D-Dimer Test is een diagnostische in-vitrotest voor de kwantitatieve bepaling van D-dimeren in humane capillaire en veneuze volbloed- en plasmamonsters (natriumcitraat). De LumiraDx D-Dimer Teststrips zijn bedoeld voor gebruik met het LumiraDx Instrument. Het is een geautomatiseerde diagnostische in-vitrotest die kan worden gebruikt voor het testen op zorglocaties als hulpmiddel bij de beoordeling en diagnose van patiënten met een vermoeden van veneuze trombo-embolie (VTE), zoals diepveneuze trombose (DVT) en longembolie (LE).

De test kan worden gebruikt in combinatie met een klinisch waarschijnlijkheidsbeoordelingsmodel voorafgaand aan de test, om diepveneuze trombose (DVT) en longembolie (LE) uit te sluiten bij patiënten met een vermoeden van DVT of LE. De LumiraDx D-Dimer Test is uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik. Voor patiënten ≥ 18 jaar.

Voordelen van de test

De LumiraDx D-Dimer Test verbetert de efficiëntie in de eerstelijns- en tweedelijnszorg door een snelle beoordeling mogelijk te maken van patiënten die zich presenteren met symptomen van diepveneuze trombose (DVT) en longembolie (LE).

  • Nauwkeurige resultaten van laboratoriumkwaliteit
  • Tijd tot resultaten: 6 minuten
  • Directe aanbrenging van vingerprikmonster
  • Klinische cut-off: 500 µg/L FEU, 0,500 mg/L FEU
  • Monstervolume: 15 µL
  • Hematocrietcorrectie voor volbloedmonsters
  • Opslag bij kamertemperatuur (2–30 °C)

Testproces

In het Instrument en de Teststrips zijn diverse kwaliteitscontroletests geïntegreerd om te waarborgen dat het Instrument en de Test bij elke testrun juist werken.

Het testproces bestaat uit een eenvoudige monsterafname met een vingerpriklancet, gevolgd door stapsgewijze begeleiding door het instrument, waarna binnen 6 minuten na aanbrengen van het monster een patiëntresultaat wordt gerapporteerd.

Het werkproces van de D-Dimer Test bestaat uit een eenvoudige monsterafname met een vingerpriklancet, gevolgd door stapsgewijze begeleiding door het instrument, waarna binnen 6 minuten na aanbrengen van het monster een patiëntresultaat wordt gerapporteerd.

Prestaties van de test

Klinische prestaties

Er werd een prospectief klinisch onderzoek uitgevoerd met 585 proefpersonen waarbij verse monsters (capillair bloed, veneus (gecitreerd) bloed en (gecitreerd) plasma) werden afgenomen bij patiënten met symptomen van VTE (LE of DVT) volgens een classificatie op basis van de Wells-score.

Degenen die gecategoriseerd werden als PTP ‘onwaarschijnlijk’, werden verder geanalyseerd met behulp van de LumiraDx D-Dimer Test met een cut-offwaarde van 500 μg/L FEU (0,500 mg/L FEU) D-dimeren. Hieronder worden de bijbehorende gevoeligheid en negatieve voorspellende waarde (NVW) per monstermatrix vermeld:

SchattingMatrixPatiënten met vermoeden van VTE
PTP niet waarschijnlijk
Gevoeligheid % (95%-BI)Veneus100,0% (74,1%-100,0%; n = 378)
Capillair direct100,0% (72,2%-100,0%; n = 377)
Plasma100,0% (74,1%-100,0%; n = 406)
NVW % (95%-BI)Veneus100,0% (98,3%-100,0%; n = 378)
Capillair direct100,0% (98,1%-100,0%; n = 377)
Plasma100,0% (98,1%-100,0%; n = 406)

Methodevergelijking

Een methodevergelijking is uitgevoerd met plasmamonsters van patiënten (n = 327, spreiding = 60 - 4515 μg/L FEU). Er werden 1767 D-dimeermetingen met de LumiraDx D-Dimer Test en de VIDAS Exclusion II D-Dimer-assay uitgevoerd.

Methodevergelijking
Helling 1,02
Intercept 21
r 0,92

Precisie

Er werd een precisieonderzoek uitgevoerd in gecitreerd veneus plasma met 3 niveaus van D-dimeren, waarbij elk niveau werd getest in 2 runs van 2 replicaten per dag gedurende twintig dagen.

D-dimeer concentratie
(μg/L FEU)
Precisie binnen run
(% VC)
Precisie binnen dag
(% VC)
Precisie tussen dagen
(% VC)
Totale precisie
(% VC)
n
2919,811,10,011,180
5529,49,42,59,780
179010,110,10,710,280

*Zoals vermeld op het moment van publicatie – 10 maart 2023

**In combinatie met een klinisch waarschijnlijkheidsbeoordelingsmodel voorafgaand aan de test.

NALEVINGSDOCUMENTEN

Niet alle producten zijn in alle landen en regio’s verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger of distributeur van LumiraDx naar de verkrijgbaarheid in specifieke landen. Niet verkrijgbaar in de VS.

Beteregezondheidervaringenuitkomsten

Wij dragen bij aan een gezonder leven voor mensen, gemeenschappen en de maatschappij als geheel

Wij maken interactieve, persoonlijke relaties tussen patiënten en zorgteams mogelijk.

Wij beheersen en verlagen kosten om de druk op zorgbudgetten te helpen verlichten.

Blijf geïnformeerd

Aanmelden voor nieuws