HbA1c Test

De LumiraDx HbA1c Test is een gebruiksvriendelijke, snelle microfluïdische immunoassay, bestemd voor snelle kwantificatie van HbA1c in bloed uit een vingerprik en veneus volbloed. Bij gebruik met het LumiraDx Platform levert de LumiraDx HbA1c Test in ongeveer < 7 minuten snelle, betrouwbare resultaten op de zorglocatie op.

De LumiraDx HbA1c Test is een diagnostische in-vitrotest voor de kwantitatieve bepaling van hemoglobine A1c (IFCC-eenheid mmol/mol en NGSP-eenheid %) in humane capillaire en veneuze volbloedmonsters (EDTA). De LumiraDx HbA1c Teststrips zijn bestemd voor gebruik met het LumiraDx Instrument. De test is een geautomatiseerde diagnostische in-vitrotest voor testen op de zorglocatie.

HbA1c wordt gebruikt voor het bewaken van de langdurige glykemische controle bij personen met diabetes mellitus, en als hulpmiddel bij de screening en identificatie van patiënten die risico lopen om diabetes te ontwikkelen. De LumiraDx HbA1c Test is uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik. Voor patiënten ≥ 2 jaar.

Voordelen van de test

Het meten van HbA1c stelt artsen en apothekers in staat patiënten met diabetes te volgen, of kan dienen als hulpmiddel bij het screenen en identificeren van risicopatiënten voor het ontwikkelen van diabetes.

  • Monstertypen: capillair uit vingerprik of veneus volbloed (EDTA) door middel van een lyseapparaat
  • Monstervolume: 15 μl
  • Tijd tot resultaat: < 7 minuten
  • Precisie: <2% NGSP, <3% IFCC (enkel instrument)
  • Meetbereik: 20-130 mmol/mol (4,0–14,0%)
  • Geen significante interferentie van HbS, HbC, HbE of HbD*
  • Opslag bij kamertemperatuur

De LumiraDx HbA1c Test is een slimme, geautomatiseerde, zeer draagbare oplossing die is ontworpen om de toegankelijkheid en het gebruiksgemak in gemeenschapsgerichte zorgomgevingen te verbeteren.

Testproces

In het instrument en de teststrips zijn diverse kwaliteitscontroletests geïntegreerd om te waarborgen dat het instrument en de test bij elke testrun juist werken.

Het testproces bestaat uit een eenvoudige monsterafname met een vingerpriklancet, gevolgd door stapsgewijze begeleiding door het instrument, waarna binnen <7 minuten na aanbrengen van het monster een patiëntresultaat wordt gerapporteerd.

Prestaties van de test

Methodevergelijking

De methodevergelijking werd uitgevoerd aan de hand van 2 lots Teststrips met verse volbloedmonsters van patiënten uit poliklinieken en onderzoeksinstellingen met een vermoeden van of bevestigde diabetes, of van normale gezonde donoren. Elk monster werd vergeleken met een test van hetzelfde verse volbloedmonster op de Tosoh G8. De gegevens werden geanalyseerd met Passing-Bablok-regressie. De analyses worden hieronder samengevat:

Methodevergelijking


* Zie de productbijsluiter van de LumiraDx HbA1c Test voor meer informatie

NALEVINGSDOCUMENTEN

Niet alle producten zijn in alle landen en regio’s verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger of distributeur van LumiraDx naar de verkrijgbaarheid in specifieke landen. 

Beteregezondheidervaringenuitkomsten

Wij dragen bij aan een gezonder leven voor mensen, gemeenschappen en de maatschappij als geheel

Wij maken interactieve, persoonlijke relaties tussen patiënten en zorgteams mogelijk.

Wij beheersen en verlagen kosten om de druk op zorgbudgetten te helpen verlichten.

Blijf geïnformeerd

Aanmelden voor nieuws