LumiraDx erkender behovet for at levere mere effektiv, omkostningseffektiv sundhedspleje for alle.

Vi gør diagnostisk bestemt behandling mere enkel og tilgængelig med intelligent opkoblet diagnostik og diagnostisk bestemte Care Solutions for at muliggøre bedre resultater: bedre helbred, bedre oplevelser og bedre værdi.

 

 

Enklere, mere tilgængelig diagnostisk bestemt behandling

I kraft af den unikke integration af avanceret analyse på behandlingsstedet, digital konnektivitet og diagnostisk bestemte Care Solutions for langvarige tilstande muliggør LumiraDx bedre sundhedsresultater med færre omkostninger.

Smart Connectivity

Vores diagnostiske Platform og diagnostisk bestemte Care Solutions er alle understøttet af LumiraDx Smart Connectivity. Denne aktør gør det muligt at indsamle og dele alle relevante oplysninger, således at den enkelte person støttes og får den mest hensigtsmæssige behandling på det rigtige tidspunkt og i det rigtige miljø, og organisationer har adgang til patientdata, når og hvor der er behov for det.

Bedre helbred

Støtter et sundere liv, for den enkelte, i nærsamfund og i det bredere samfund.


Bedre oplevelser

Etablerer lydhøre personlige relationer mellem patienter og behandingsteams.


Bedre resultater

Styring og reduktion af omkostningerne som en hjælp til at mindske presset på sundhedsbudgetterne.

Vi sætter kundeoplevelsen i fokus og er dedikeret til at gøre tingene rigtigt hver gang.

Kontakt os