INRstar Analytics

Effektiv antikoagulationsbehandling på populationsniveau

INRstar Analytics giver dig opdaterede oplysninger på tværs af alle INRstar-lokaliteter. Hurtig og nem adgang til aktivitetsrevisioner og detaljerede rapporter for alle dine antikoagulationstjenester. INRstar Analytics giver dig adgang til nøgledata og supporttjenester, så du har de rigtige oplysninger, når du skal bruge dem.

Med INRstar Analytics kan du:

INRstar AnalyticsSEND EN FORESPØRGSEL NU
  • Identificere og få støtte til områder, hvor TTR-niveauer er lave eller ustabile
  • Sammenligne INR-variationer i forhold til gennemsnittet
  • Træffe bedre beslutninger på grundlag af en opdateret oversigt over dine antikoagulationstjenester på tværs af flere lokaliteter
  • Forbedre sundhedsresultater på populationsniveau
  • Se INR-værdier inden for 0,5, 0,75 og 1,0 af målområdet
  • Monitorere % af uønskede hændelser på tværs af alle lægemidler
  • Udføre kliniske revisioner hurtigt og effektivt
  • Sikre, at tjenesterne overholder NICE-retningslinjerne
  • Betale for tjenester hurtigt og nemt på grundlag af nøjagtige patient- og behandlingsoplysninger
  • Budgettere mere effektivt og sikre, at din antikoagulationstjeneste overholder budgettet

For yderligere oplysninger om LumiraDx INRstar Analytics:

Case Studies
Send en forespørgsel nu

Ikke alle produkter fås i alle lande og områder. Henvend dig til en lokal LumiraDx salgsrepræsentant eller distributør vedrørende tilgængelighed på specifikke markeder. Fås ikke i USA.

Bedre helbredoplevelserresultater

Støtter et sundere liv, for den enkelte, i nærsamfund og i det bredere samfund.

Etablerer lydhøre personlige relationer mellem patienter og behandingsteams.

Styring og reduktion af omkostningerne som en hjælp til at mindske presset på sundhedsbudgetterne.

Til orientering

Tilmeld dig nyheder