INR Test

Anvendelse

  • LumiraDx INR Test er en test på stedet til brug sammen med LumiraDx Instrument – må kun bruges af fagfolk
  • Måler kvantitativ protrombin-tid, der rapporteres som International Normalised Ratio (INR)
  • Anvendes til monitorering af oral antikoagulationsbehandling med vitamin K antagonist (VKA)-præparater
  • Analysen er ikke valideret til personer under 18 år

Testbeskrivelse

  • Trombinaktiveringsanalyse - koagulationskaskaden aktiveres af testreagenserne, og INR beregnes ud fra den målte PT-tid
  • Udsendt fluorescens registreres ved et grænseværdipunkt, og der måles hvor lang tid, der går, for at nå dette
  • Hæmatokrit bestemmes også på kortet for at sikre, at patienter er inden for 25-55 % området
  • Resultater sammenlignet med referencemetoden fra Instrumentation Laboratory ACL Elite-laboratoriet

Indbyggede Kvalitetskontroller

Instrument og Testkort er i høj grad integrerede og har mange Kvalitetskontrolfunktioner. Instrument indeholder en lang række automatiske kontroller af korrekt funktion af Instrument ved opstart og under drift.

INR Kvalitetskontroller

Kvalitetskontroller fås fra LumiraDx og er beregnet til afprøvning med flydende kvalitetskontrol udført på Instrument ved anvendelse sammen med INR Testkort.

Ikke alle produkter fås i alle lande og områder. Henvend dig til en lokal LumiraDx salgsrepræsentant eller forhandler vedrørende tilgængelighed på specifikke markeder. Fås ikke i USA.