DataWell

Som et eksempel på vores Smart Connectivity-løsninger har LumiraDx samarbejdet med Health and Social Care Partnership and Greater Manchester Academic Health Science Network (GM AHSN) for at understøtte DataWell-projektet.

DataWell er en banebrydende datadelingsløsning på tværs af flere udbydere i Manchesterområdet i Storbritannien. Den udgør en væsentlig del af Manchesters decentralisering og vision om at forbedre sundheden for områdets 2,8 millioner indbyggere, og den supplerer eksisterende systemer, der anvendes i primær- og sekundærsektoren og hos lokale myndigheder og byråd. Ved at tilvejebringe en samlet åben arkitektur af interoperabilitet med tidligere anvendte og nye tredjepartssystemer medvirker DataWell til at øge hastigheden og kvaliteten af behandlingen, forbedre sikkerheden og opmuntre patienterne til at tage mere kontrol over deres egen behandling.

Ved at arbejde med eksisterende informationssystemer hos det nationale sundhedssystem (NHS) og de socialfaglige instancer, hvor patientjournaler og behandlingsjournaler opbevares på en sikker måde, giver LumiraDx mulighed for, at autoriseret sundheds- og behandlingspersonale kan se oplysningerne i disse journaler, når de har behov for det for at diagnosticere og behandle en patient.

Ikke alle produkter fås i alle lande og områder. Henvend dig til en lokal LumiraDx salgsrepræsentant eller forhandler vedrørende tilgængelighed på specifikke markeder. Fås ikke i USA.