SARS-CoV-2
Ag Ultra Pool Test

Test 5 prøver på 5 minutter.

Få hurtigt bekræftet, at COVID-19 ikke spreder sig i din population med en mikrofluidisk hurtiganalyse, der giver handlingsrettede, laboratoriesammenlignelige og økonomiske resultater for poolede patientprøver på kun 5 minutter.

Testens fordele

 • Opskaler testindsatsen nemt og hurtigt
 • Spar tid: Pooled testning kan føre til et fald på 40-60 % i testbyrden
 • Mikrofluidisk immunfluorescensanalyse
 • Prøvetype: Nasal podepindsprøve
 • Let at implementere i patientnære omgivelser
  • Nedkølet opbevaring ikke påkrævet: opbevaring ved stuetemperatur (2-30°C)
  • Lille og bærbart Instrument
  • Minimale håndteringstrin

Testarbejdsgang

Instrumentet og Testkortene er integrerede med flere Kvalitetskontrol-tjek for at sikre, at Instrumentet og Testen fungerer korrekt til hver testkørsel.

Arbejdsgangsprocessen består af en simpel prøveforberedelse sammen med trinvis vejledning af Instrumentet til at rapportere et patientresultat på kun 5 minutter fra prøveplacering.

SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test workflow

Testens ydeevne

I kliniske studier viste LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test 93,1 %* positiv overensstemmelse sammenlignet med RT-PCR i prøver, der blev indsamlet op til og inklusive 12 dage siden symptomdebut.

Klinisk overensstemmelse sammenlignet med RT-PCR

PPA90%
NPA97.2%


*Ct <34

Se produktindlægssedlen til LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool for flere oplysninger

Få hurtigt bekræftet, at COVID-19 ikke spreder sig i din population

Den følgende tabel viser ydeevnen for delmængder, der er grupperet efter Ct-værdi, af resultaterne ovenfor, hvilket illustrerer, at LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test har høj sensitivitet hos patienter med en Ct-værdi <34.

Prøver med Ct-værdier over 33-34 anses generelt for at være ikke-infektiøse,1 hvilket indikerer, at LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test hurtigt kan kontrollere, at COVID-19 ikke spreder sig i din population.

1. La Scola B., Le Bideau M., Andreani J., Hoang V.T., Grimaldier C., Colson P. Viral RNA load as determined by cell culture as a management tool for discharge of SARS-CoV-2 patients from infectious disease wards. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2020:1–3.

COMPLIANCE DOKUMENTER

Ikke alle produkter fås i alle lande og områder. Henvend dig til en lokal LumiraDx salgsrepræsentant eller distributør vedrørende tilgængelighed på specifikke markeder. Fås ikke i USA.

Bedre helbredoplevelserresultater

Støtter et sundere liv, for den enkelte, i nærsamfund og i det bredere samfund.

Etablerer lydhøre personlige relationer mellem patienter og behandingsteams.

Styring og reduktion af omkostningerne som en hjælp til at mindske presset på sundhedsbudgetterne.

Til orientering

Tilmeld dig nyheder