CRP Test

LumiraDx CRP (C-reaktivt protein) Test er en brugervenlig, hurtig mikrofluidisk immunanalyse til hurtig kvantificering af CRP-niveauer i fuldblod og plasma. Testen brugt med LumiraDx Platform giver hurtige, kvantitative resultater på 4 minutter og er patientnær.

Testens fordele

Måling af CRP giver oplysninger til detektion og evaluering af infektion, vævsskade, inflammatoriske lidelser og associeret sygdom.

  • Nøjagtige resultater som opnået på et laboratorium
  • Tid til resultat: 4 minutter 
  • Prøvetyper: Direkte fingerprik (eller med overførselsrør med lithium-heparin) vene (lithium-heparin) eller plasma (lithium-heparin)
  • Prøvestørrelse: 20 μL
  • Hæmatokritkorrektion for fuldblodsprøver
  • Opbevaring ved stuetemperatur (2–30°C)
  • Måleområde 5,0-250,0 mg/L

Testarbejdsgang

Instrumentet og Testkort er integrerede med flere Kvalitetskontrol-tjek for at sikre, at Instrumentet og Test fungerer korrekt til hver testkørsel.

Arbejdsgangsprocessen består af en simpel prøvetagning med en fingerpriklancet efterfulgt af trinvis vejledning af Instrumentet til at rapportere et patientresultat efter 4 minutter fra prøveplacering.

Arbejdsgang for CRP Test

Testens ydeevne

Metodesammenligning

En sammenligning af 205 CRP målinger med LumiraDx CRP Test og RCRP Flex® analysen på Siemens Dimension® Xpand® Plus integreret kemisystem blev fuldført og analyseret med Passing-Bablok-regression.

Metodesammenligning
Hældning 1,00
Skæringspunkt -0,48
r 0,99

En præcisionsundersøgelse blev udført ved 3 koncentrationer af CRP, hvor hver blev testet i 1 kørsel af 5 replikater om dagen, i fem dage på 3 klinikker. Resultaterne af præcisionsundersøgelsen er opsummeret nedenfor:

CRP-koncentration (mg/L)Præcision inden for dag (%CV)Præcision mellem dage (%CV)Præcision mellem steder (%CV)Samlet præcision (%CV)n
11,64,80,55,67,475
20,24,80,03,76,075
148,34,51,43,25,675
COMPLIANCE DOKUMENTER

Ikke alle produkter fås i alle lande og områder. Henvend dig til en lokal LumiraDx salgsrepræsentant eller distributør vedrørende tilgængelighed på specifikke markeder. 

Bedre helbredoplevelserresultater

Støtter et sundere liv, for den enkelte, i nærsamfund og i det bredere samfund.

Etablerer lydhøre personlige relationer mellem patienter og behandingsteams.

Styring og reduktion af omkostningerne som en hjælp til at mindske presset på sundhedsbudgetterne.

Til orientering

Tilmeld dig nyheder