CRP Test

LumiraDx CRP Test er en brugervenlig, hurtig mikrofluidisk immunanalyse til hurtig kvantificering af CRP-niveauer i fuldblod og plasma. Testen, der bruges med LumiraDx Platform, giver hurtige, kvantitative resultater på 4 minutter og er patientnær.

Analysens fordele

Måling af CRP giver oplysninger til detektion og evaluering af infektion, vævsskade, inflammatoriske lidelser og associeret sygdom.

  • Prøvetyper: Direkte fingerprik (eller med overførselsrør med lithium-heparin) vene (lithium-heparin) eller plasma (lithium-heparin)
  • Prøvestørrelse: 20 μL
  • Hæmatokritbestemmelse til fuldblodsprøve for at sikre område mellem 15-55 %
  • Tid til resultat: 4 minutter
  • Opbevaring ved stuetemperatur

Testarbejdsgang

Instrumentet og Testkortene er integrerede med flere Kvalitetskontrol-tjek for at sikre, at Instrumentet og Testen fungerer korrekt til hver analysekørsel.

Arbejdsgangsprocessen består af en simpel prøvetagning med en fingerpriklancet efterfulgt af trinvis vejledning af Instrumentet til at rapportere et patientresultat efter 4 minutter fra prøveplacering.

CRP Test Workflow

Testens ydeevne

Metodesammenligningen udførtes ved brug af 2 lot Testkort med plasmaprøver (lithium-heparin) indhentet fra patienter, der udviste symptomer på luftvejssygdom, -inflammation eller -skade på skadestuer, akutafdelinger eller ambulatoriske klinikker. En sammenligning af 205 CRP målinger med LumiraDx CRP Test og RCRP Flex® analysen på Siemens Dimension® Xpand® Plus integreret kemisystem analyseret med Passing-Bablok-regression udviste følgende statistikker: Hældning = 1,00, skæringspunkt = -0,48, r = 0,99.

Der blev udført en præcisionsundersøgelse i hepariniseret veneplasma efter en protokol baseret på CLSI EP5-A34. Undersøgelsen blev udført ved 3 koncentrationer af CRP, hvor hver blev testet i 1 kørsel af 5 replikater om dagen, i fem dage på 3 klinikker. Resultaterne af præcisionsundersøgelsen er opsummeret nedenfor:

CRP-koncentration (mg/L)Præcision inden for dag (%CV)Præcision mellem dage (%CV)Præcision mellem steder (%CV)Samlet præcision (%CV)n
11,64,80,55,67,475
20,24,80,03,76,075
148,34,51,43,25,675
COMPLIANCE DOKUMENTER

Ikke alle produkter fås i alle lande og områder. Henvend dig til en lokal LumiraDx salgsrepræsentant eller distributør vedrørende tilgængelighed på specifikke markeder. 

Bedre helbredoplevelserresultater

Støtter et sundere liv, for den enkelte, i nærsamfund og i det bredere samfund.

Etablerer lydhøre personlige relationer mellem patienter og behandingsteams.

Styring og reduktion af omkostningerne som en hjælp til at mindske presset på sundhedsbudgetterne.

Til orientering

Tilmeld dig nyheder