HbA1c Test

LumiraDx HbA1c testen er en brugervenlig, hurtig mikrofluidisk immunanalyse til hurtig kvantificering af HbA1c-niveauer i kapillærprøve ved brug af fingerprik, og venøst fuldblod. LumiraDx HbA1c testen, der bruges med LumiraDx Platform, giver hurtige, pålidelige resultater på omkring < 7 minutter og er patientnær.

LumiraDx HbA1c Test er en in vitro-diagnostisk test til kvantitativ bestemmelse af hæmoglobin A1c (IFCC mmol/mol og NGSP %) i prøver bestående af humant kapillært og venøst fuldblod (EDTA). LumiraDx HbA1c Testkort er beregnet til brug sammen med LumiraDx Instrument. Det er en automatiseret in vitro-diagnostisk test til patientnær testning.

HbA1c bruges til overvågning af langvarig glykæmisk kontrol hos personer med diabetes mellitus og som en hjælp ved screening og identifikation af patienter, der kan have risiko for at udvikle diabetes. LumiraDx HbA1c Test er kun til professionel brug. Til patienter ≥2 år.

Testens fordele

Målingen af HbA1c gør det muligt for læger og farmaceuter at overvåge patienter med diabetes, eller som en hjælp til at screene og identificere dem, der er i risiko for at udvikle diabetes.

  • Prøvetyper: kapillær fingerstik eller venøst fuldblod (EDTA) via lyseringsanordning
  • Prøvestørrelse: 15μL
  • Tid til resultat: < 7 minutter
  • Præcision: <2% NGSP, <3% IFCC (instrument)
  • Måleområde: 20 - 130 mmol/mol (4,0 – 14,0 %)
  • Ingen signifikant interferens fra HbS, HbC, HbE eller HbD*
  • Opbevaring ved stuetemperatur

LumiraDx HbA1c testen er en smart, automatiseret, yderst bærbar løsning designet til at forbedre adgangen og brugervenligheden i samfundsbaserede sundhedsmiljøer.

Testarbejdsgang

Instrument og Testkort er integreret med flere Kvalitetskontrol-tjek for at sikre, at Instrumentet og Analysen fungerer korrekt til hver analysekørsel.

Arbejdsgangsprocessen består af en simpel prøvetagning med en fingerpriklancet efterfulgt af trinvis vejledning af Instrumentet til at rapportere et patientresultat efter <7 minutter fra prøveplacering.

HbA1c Test Workflow DA

Testydeevne

Metodesammenligning

Metodesammenligningen blev udført ved at bruge 2 partier af Testkort med friske fuldblodsprøver fra patienter, som kom ind på ambulatorier eller forskningsfaciliteter med mistanke om eller med bekræftet diabetes, eller fra normale, raske donorer. Hver prøve blev sammenlignet med den samme prøve af friskt fuldblod, der blev testet på Tosoh G8. Dataene blev analyseret med PassingBablok-regression. Analyserne er sammenfattet herunder:

Metodesammenligning


* Se indlægssedlen til LumiraDx HbA1c Test for yderligere oplysninger

COMPLIANCE DOKUMENTER

Ikke alle produkter fås i alle lande og områder. Henvend dig til en lokal LumiraDx salgsrepræsentant eller distributør vedrørende tilgængelighed på specifikke markeder. 

Bedre helbredoplevelserresultater

Støtter et sundere liv, for den enkelte, i nærsamfund og i det bredere samfund.

Etablerer lydhøre personlige relationer mellem patienter og behandingsteams.

Styring og reduktion af omkostningerne som en hjælp til at mindske presset på sundhedsbudgetterne.

Til orientering

Tilmeld dig nyheder