SARS-CoV-2 Antigen Test

Kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikissa maissa eikä kaikilla maantieteellisillä alueilla. Tarkista paikalliselta LumiraDx:n myyntiedustajalta tai maahantuojalta saatavuus tietyillä markkina-alueilla. Saatavilla Yhdysvalloissa SARS-CoV-2-analyysien hätäkäyttöluvan nojalla.