INR Test

Käyttötarkoitus

  • LumiraDx INR -testi on vieritesti, jota käytetään yhdessä LumiraDx Instrument -laitteen kanssa – vain ammattilaisten käyttöön
  • Mittaa kvantitatiivisen protrombiiniajan, joka ilmaistaan International Normalised Ratio (INR) -arvona
  • Käytetään suun kautta otettavan antikoagulaatiohoidon seurantaan (K-vitamiiniantagonistilääkkeet)
  • Määritysmenetelmää ei ole validoitu alle 18-vuotiaille henkilöille

Testin kuvaus

  • Trombiinin aktivaatiomääritys - testireagenssit aktivoivat veren hyytymiskaskadin ja INR-arvo lasketaan mitatusta PT-ajasta
  • Emittoituva fluoresenssi detektoidaan kynnysarvokohdassa, ja tähän kuluva aika mitataan
  • Myös hematokriitti määritetään Testiliuskasta sen varmistamiseksi, että potilaiden hematokriitti on viitealueella 25–55%
  • Tuloksia verrataan Instrumentation Laboratory ACL Elite laboratoriolaitteen tuloksiin

Sisäänrakennetut QC-testit

Instrument-laite ja Testiliuskat ovat voimakkaasti toisiinsa integroituja, ja niissä on useita laadunvarmistustoimintoja. Instrument-laitteessa on useita automatisoituja tarkastuksia takaamaan Instrument-laitteen oikea toiminta käynnistettäessä ja käytön aikana.

INR-QC-testit

LumiraDx:ltä on saatavilla nestemäisiä kontrolliliuoksia, jotka on tarkoitettu QC-testaukseen joka tehdään Instrument-laitteen ja INR-testiliuskan toiminnan laadunvarmistamiseksi.

Kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikissa maissa ja kaikilla maantieteellisillä alueilla. Tarkista paikalliselta LumiraDx-myyntiedustajalta tai jakelijalta saatavuus tietyillä markkina-alueilla. Ei saatavana Yhdysvalloissa.