DataWell

Esimerkkinä Smart Connectivity -ratkaisuista LumiraDx on työskennellyt yhteistyössä Health and Social Care Partnership and Greater Manchester Academic Health Science Network (GM AHSN) -verkoston kanssa DataWell-projektin tukemiseksi.

DataWell on uraauurtava tietojen jakamisratkaisu useiden tuottajien kesken Ison-Britannian Greater Manchester -alueella. Se on tärkeä osa Greater Manchester -alueen siirtymävaihetta ja visiota 2,8 miljoonan asukkaansa terveyden parantamiseksi. Se täydentää olemassa olevia, paikallisten viranomaisten ja valtuustojen ylläpitämiä primaari- ja sekundaarihoidon järjestelmiä. DataWell tarjoaa yhdenmukaisen, avoimen rakenteen perinteisten ja uusien kolmannen osapuolien järjestelmien keskinäiseen toimintaan ja auttaa siten lisäämään hoidon nopeutta ja laatua, parantamaan turvallisuutta ja rohkaisemaan potilaita ottamaan oman hoitonsa enemmän omaan hallintaansa.

LumiraDx toimii yhdessä olemassa olevien kansallisten terveyspalvelujen (NHS, Englanti) ja sosiaalihoidon tietojärjestelmien kanssa, jotka säilyttävät potilas- ja hoitotietoja turvallisella ja suojatulla tavalla. Siten LumiraDx tukee terveydenhuollon ja hoitoalan valtuutettuja ammattilaisia, kun he tarvittaessa katsovat kyseisissä tietojärjestelmissä pidettyjä erityistietoja potilaan diagnoosia ja hoitoa varten.

Kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikissa maissa ja kaikilla maantieteellisillä alueilla. Tarkista paikalliselta LumiraDx-myyntiedustajalta tai jakelijalta saatavuus tietyillä markkina-alueilla. Ei saatavana Yhdysvalloissa.