D-Dimer Test

LumiraDx D-Dimer Test on helppokäyttöinen fluoresenssiin perustuva immunomääritys, joka on suunniteltu määrittämään D-Dimeeripitoisuudet nopeasti ihmisen kokoverestä ja plasmasta vieritestiolosuhteissa. Se on ensimmäinen laatuaan oleva kvantitatiivinen mikrofluidinen immunomääritys, joka antaa tarkat ja virheettömät D-dimeeritulokset yhdestä, suoraan sormenpäästä otetusta verinäytteestä vain kuudessa minuutissa.

LumiraDx D-Dimer Test on in vitro -diagnostinen testi, joka on tarkoitettu D-dimeerin kvantitatiiviseen määrittämiseen ihmisen kokoverinäytteistä (kapillaariverinäyte sormenpäästä tai natriumsitraattipitoinen laskimoverinäyte) ja natriumsitraattipitoisista plasmanäytteistä. Testiä voidaan käyttää apuna arvioitaessa ja diagnosoitaessa potilaita, joilla epäillään laskimotromboemboliaa (VTE), kuten syvä laskimotukos (SLT) ja keuhkoembolia (KE).

Testin edut

LumiraDx D-Dimer Test parantaa tehokkuutta perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa mahdollistamalla sellaisten potilaiden nopean arvioinnin, joilla on syvän laskimotukoksen (SLT) ja keuhkoembolian (KE) oireita.

  • Nopeat, tarkat, kvantitatiiviset tulokset vain kuudessa minuutissa
  • Suora sormenpäänäyte
  • Näytettä tarvitaan vain 15µL
  • Testiliuskojen säilytys huoneenlämmössä
  • Tarkkuus: ≤11.1 CV%.

Testin työnkulku

Instrument-laitteeseen ja testiliuskoihin on integroitu useita laadunvarmistustoimintoja varmistamaan, että Instrument-laite ja testi toimivat oikein jokaisella testikerralla.

Työnkulku koostuu yksinkertaisesta näytteenotosta sormenpäälansetilla sekä vaihe vaiheelta etenevästä Instrument-laitteen ohjauksesta, ja potilaan tulos raportoidaan kuuden minuutin kuluttua näytteen lisäämisestä.

The D-Dimer test workflow process is comprised of a simple sample collection with a fingerstick lancet followed by step-by-step guidance of the Instrument to report a patient result in 6 minutes from sample application.

Testin suorituskyky

Menetelmien vertailu

Menetelmien vertailussa käytettiin potilaiden plasmanäytteitä (n = 327, viitealue = 60-4515μg/L FEU (0,060-4,515mg/L FEU). LumiraDx D-Dimer Test tehdyn 1767 D-dimeerimittauksen vertailu VIDAS Exclusion II D-Dimeeri määritykseen saatiin seuraavat tilastot: Kulmakerroin = 1,02, leikkauspiste = 21, r = 0,92.

Toistettavuus

Toistettavuustutkimuksessa käytettiin sitraattipitoista laskimoplasmaa ja CLSI:n EP5-A3-menetelmään perustuvaa tutkimussuunnitelmaa. Tutkimus tehtiin kolmella D-dimeeripitoisuudella, joista jokaisesta testattiin kaksi rinnakkaisnäytettä kahdessa analyysiajossa päivää kohti, kahdenkymmenen päivän ajan.

D-dimeeripi-
toisuusalue
(μg/L FEU)
D-dimeeripi-
toisuulsalue
(mg/L FEU)
Analyysi-
kohtainen
toistettavuus
(CV-%)
Päiväkoh-
tainen
toistettavuus
(CV-%)
Päivien
välinen
toistettavuus
(CV-%)
Kokonais-
toistettavuus
(CV-%)
n
2910,2919,811,10,011,180
5520,5529,49,42,59,780
17901,79010,110,10,710,280
Vaatimustenmukaisuusasiakirjat

Kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikissa maissa ja kaikilla maantieteellisillä alueilla. Tarkista paikalliselta LumiraDx:n myyntiedustajalta tai maahantuojalta saatavuus tietyillä markkina-alueilla. Ei saatavana Yhdysvalloissa.

Parempaa terveyttäParemmat kokemuksetParemmat hoitotulokset

Terveemmän elämän tukena yksilöille, yhteisöille ja koko yhteiskunnalle.

Mahdollistaa herkästi reagoivan, yksilöllisen hoitosuhteen potilaiden ja hoitotiimien välillä.

Kustannusten säätely ja vähentäminen terveydenhuollon budjettipaineiden helpottamiseksi.

Pysy ajantasalla

TILAA UUTISKIRJEEMME