SARS-CoV-2
Antistoftest

De LumiraDx SARS-CoV-2 Ab Test is een microfluïdische immunofluorescentieassay voor de kwalitatieve detectie van totale antistoffen tegen SARS-CoV-2 in humaan volbloed (capillair uit vingerprik of veneus), plasma of serum voor het aantonen van een recente of eerdere infectie. Bij gebruik met het LumiraDx Platform levert de test snelle resultaten op de zorglocatie op.

Voordelen van de test

De LumiraDx SARS-CoV-2 Ab Test is bedoeld voor gebruik in gemeenschapsgerichte zorgomgevingen voor de identificatie van personen met een adaptieve immuunrespons op COVID-19, wat op een recente of eerdere infectie wijst.

  • Eenvoudig te implementeren in zorglocatieomgevingen
  • Klinische overeenstemming (vingerprik rechtstreeks) in monsters die meer dan 8 dagen na RT-PCR zijn afgenomen
    • 100% (62/62) positieve overeenstemming
    • 100% (54/54) negatieve overeenstemming
  • Tijd tot resultaat: 11 minuten

Testprocedure

In het instrument en de teststrips zijn diverse kwaliteitscontroletests geïntegreerd om te waarborgen dat het instrument en de test bij elke testrun juist werken.

Het testproces bestaat uit een eenvoudige monsterafname met een vingerpriklancet, gevolgd door stapsgewijze begeleiding door het instrument, waarna binnen 11 minuten na aanbrengen van het monster een patiëntresultaat wordt gerapporteerd.

The LumiraDx SARS-CoV-2 Ab Test workflow process is comprised of a simple sample collection with a fingerstick lancet followed by step-by-step guidance of the Instrument to report a patient result in 11 minutes from sample application.

Prestaties van de test

Prestaties van vingerprikmonsters

In klinisch onderzoek vertoonden vingerprikmonsters 100% positieve overeenstemming en 100% negatieve overeenstemming wanneer ze meer dan 8 dagen na RT-PCR werden afgenomen.

Positieve overeenstemmingNegatieve overeenstemming
Vingerprik rechtstreeks100% (62/62)100% (54/54)
Vingerprik via overbrengingsbuisje100% (62/62)100% (56/56)

Prestaties van plasmamonsters

In klinisch onderzoek vertoonden plasmamonsters in totaal 97,2% positieve overeenstemming en 100% negatieve overeenstemming in vergelijking met RT-PCR.

Positieve overeenstemming
Aantal dagen van RT-PCR tot bloedafnameAantal monstersSensitiviteit RT-PCR-comparator
≤ 6 days1384.6%
7-13 days7100%
14-20 days6100%
≥ 21 days46100%
Totaal7297.2% (90.4% - 99.2%)
Nalevingsdocumenten

Niet alle producten zijn in alle landen en regio’s verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger of distributeur van LumiraDx naar de verkrijgbaarheid in specifieke landen.

Beteregezondheidervaringenuitkomsten

Wij dragen bij aan een gezonder leven voor mensen, gemeenschappen en de maatschappij als geheel

Wij maken interactieve, persoonlijke relaties tussen patiënten en zorgteams mogelijk.

Wij beheersen en verlagen kosten om de druk op zorgbudgetten te helpen verlichten.

Blijf geïnformeerd

Aanmelden voor nieuws