SARS-CoV-2
Ag Ultra Pool Test

Test 5 patiëntenmonsters in 5 minuten.

Controleer snel of COVID-19 zich niet in uw populatie verspreidt met een snelle microfluïdische test die in slechts 5 minuten bruikbare, lab-vergelijkbare en kostenefficiënte resultaten oplevert van gegroepeerde patiëntenmonsters.

Voordelen van de test

 • Schaal het testen snel en eenvoudig op
 • Bespaar tijd: Gegroepeerd testen kan leiden tot 40-60% minder testen
 • Microfluïdische immunofluorescentieassay
 • Monstertype: neusuitstrijkje
 • Gemakkelijk te implementeren op de zorglocatie
  • Geen gekoelde opslag vereist: opslag bij kamertemperatuur (2-30 °C)
  • Klein en draagbaar instrument
  • Minimaal aantal verwerkingsstappen

Testproces

In het Instrument en de Teststrips zijn diverse kwaliteitscontroletests geïntegreerd om te waarborgen dat het Instrument en de Test bij elke testrun juist werken.

Het werkstroomproces bestaat uit een eenvoudige monstervoorbereiding samen met stapsgewijze begeleiding van het Instrument. Slechts 5 minuten na het aanbrengen van het monster wordt een patiëntresultaat gemeld.

Prestaties van de test

In klinisch onderzoek liet de LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test 93,1%* positieve overeenstemming versus RT-PCR zien in monsters afgenomen tot en met 12 dagen sinds ontstaan van symptomen.

Klinische overeenstemming vergeleken met RT-PCR

PPA90%
NPA97.2%


*Ct < 34

Zie de productbijsluiter van LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool voor meer informatie

Controleer snel of COVID-19 zich niet in uw populatie verspreidt

De volgende tabel toont de prestaties van subgroepen gegroepeerd naar Ct-waarde van de bovenstaande resultaten. Daaruit blijkt dat de LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test een hoge gevoeligheid heeft bij patiënten met een Ct-waarde van < 34.

Monsters met CT's boven 33-34 worden over het algemeen als niet-infectieus beschouwd1, wat erop wijst dat de LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test snel kan controleren of COVID-19 zich niet in uw populatie verspreidt.

1. La Scola B., Le Bideau M., Andreani J., Hoang V.T., Grimaldier C., Colson P. Viral RNA load as determined by cell culture as a management tool for discharge of SARS-CoV-2 patients from infectious disease wards. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2020:1–3.

NALEVINGSDOCUMENTEN

Niet alle producten zijn in alle landen en regio’s verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger of distributeur van LumiraDx naar de verkrijgbaarheid in specifieke landen. Niet verkrijgbaar in de VS.

Beteregezondheidervaringenuitkomsten

Wij dragen bij aan een gezonder leven voor mensen, gemeenschappen en de maatschappij als geheel

Wij maken interactieve, persoonlijke relaties tussen patiënten en zorgteams mogelijk.

Wij beheersen en verlagen kosten om de druk op zorgbudgetten te helpen verlichten.

Blijf geïnformeerd

Aanmelden voor nieuws