INR-test

De LumiraDx INR Test meet de protrombinetijd, gerapporteerd als de internationale genormaliseerde ratio (INR), van één direct aangebracht vingerprikbloedmonster – en dat alles in minder dan 90 seconden*. De test wordt gebruikt voor het monitoren van patiënten op orale antistollingsbehandeling met vitamine-K-antagonisten (VKA). Bij gebruik met het LumiraDx Instrument levert de test snelle resultaten op de zorglocatie op.

Voordelen van de test

INR is de voorkeurstest voor het monitoren van patiënten die met vitamine-K-antagonisten (VKA) worden behandeld. De huidige standaardmethode voor het monitoren van de INR is testen in het laboratorium. De LumiraDx INR Test wordt echter op de zorglocatie uitgevoerd en dit biedt diverse voordelen ten opzichte van testen in het laboratorium.

  • Meer gemak – ter plekke testen – in de buurt van de patiënt
  • Kortere doorlooptijd in vergelijking met testen in het laboratorium – resultaten in minder dan 90 seconden*
  • Snellere diagnose en sneller management van de behandeling leiden tot betere klinische uitkomsten
  • Minder verwijzingen – lastenverlichting voor de tweedelijnszorg
  • Precies en nauwkeurig – VC’s <5% en correlatie met de ACL Elite-laboratoriumreferentiemethode van Instrumentation Laboratory
  • Opslag van teststrips bij kamertemperatuur

* Testresultaat supratherapeutische INR > 4,0 kan 90-180 seconden in beslag nemen

Testproces

In het instrument en de teststrips zijn diverse kwaliteitscontroletests geïntegreerd om te waarborgen dat het instrument en de test bij elke testrun juist werken.

Het testproces bestaat uit één vingerprik en directe aanbrenging op de teststrip, naast stapsgewijze begeleiding door het instrument om een patiëntresultaat te rapporteren.

INR Test Workflow

Prestaties van de test

In het klinische onderzoek OPTIMAL correleerde de LumiraDx INR Test sterk met de ACL Elite-laboratoriumreferentiemethode van Instrumentation Laboratory. In het onderzoek werd gevonden dat de LumiraDx INR Test snelle en betrouwbare INR-resultaten op de zorglocatie opleverde1.

In the OPTIMAL clinical trial, the LumiraDx INR Test correlated strongly with the Instrumentation Laboratory ACL Elite laboratory reference method

De LumiraDx INR Test is ook zeer precies. De volgende resultaten vertegenwoordigen de gemiddelde gepaarde rep %VC voor zowel direct aanbrengen als aanbrengen via een overbrengingsbuisje van in meerdere centra afgenomen monsters.

MonsternGemiddelde INRGemiddelde % CV
Direct aanbrengen2842,543,46
Overbrengingsbuisje2912,533,73

1. Tait RC, Hung A, Gardner RS. Performance of the LumiraDx Platform INR Test in an Anticoagulation Clinic Point-of-Care Setting Compared With an Established Laboratory Reference Method. Clin Appl Thromb Hemost. 2019.

Nalevingsdocumenten

Niet alle producten zijn in alle landen en regio’s verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger of distributeur van LumiraDx naar de verkrijgbaarheid in specifieke landen. Niet verkrijgbaar in de VS.

Beteregezondheidervaringenuitkomsten

Wij dragen bij aan een gezonder leven voor mensen, gemeenschappen en de maatschappij als geheel

Wij maken interactieve, persoonlijke relaties tussen patiënten en zorgteams mogelijk.

Wij beheersen en verlagen kosten om de druk op zorgbudgetten te helpen verlichten.

Blijf geïnformeerd

Aanmelden voor nieuws