INRstar Analytics

Effektiv antikoagulasjon på befolkningsnivå

INRstar Analytics gir deg oppdatert informasjon på tvers av alle dine INRstar-steder. Enkel og rask tilgang til aktivitetsrevisjoner og omfattende rapporter for alle dine antikoagulasjonstjenester. INRstar Analytics gir deg tilgang til nøkkelinformasjon og støttetjenester for riktig informasjon når du trenger den.

INRstar Analytics lar deg:

INRstar AnalyticsSPØR NÅ
  • Identifiser og gi støtte i områder hvor nivåene av tid i terapeutisk målområde (TTR) er lave eller ustabile
  • Referanseindeks for INR-variasjoner mot gjennomsnitt
  • Ta bedre beslutninger basert på en oppdatert oversikt over antikoagulasjonstjenestene på tvers av flere steder
  • Forbedre helseresultater på befolkningsnivå
  • Se INR- verdier innenfor 0,5, 0,75 og 1,0 av målet
  • Overvåk % av bivirkninger på tvers av alle legemidler
  • Foreta kliniske revisjoner raskt og effektivt
  • Påse at tjenestene følger NICE-retningslinjer
  • Betal tjenester raskt og enkelt basert på nøyaktig pasient- og behandlingsinformasjon
  • Budsjetter mer effektivt og sørg for at din antikoagulasjonstjeneste kommer innenfor budsjettet

For mer informasjon om LumiraDx INRstar Analytics:

Case Studies
Spør nå

Ikke alle produkter er tilgjengelig i alle land og regioner. Kontroller tilgjengeligheten i bestemte markeder med din lokale LumiraDx salgsrepresentant eller distributør. Ikke tilgjengelig i USA.

Bedrehelseopplevelserresultater

Støtter sunnere liv for den enkelte, lokalsamfunn og samfunnet som helhet.

Muliggjør responsivt, personlig forhold mellom pasient og behandlingsteam.

Kontrollerer og reduserer kostnader for å bidra til å lette presset på helsebudsjetter.