INRstar Engage

Vår brukervennlige pasientapp

Tilkoblet egenbehandling
for alle antikoagulasjonspasienter

 

Støtt pasientene dine til egenbehandling med INRstar Engage, vår brukervennlige pasientapp. INRstar Engage lar informasjon bevege seg sømløst mellom pasientene dine og behandlingsteamet, hjelper deg med å fjernlevere skreddersydd behandling til pasientene, reduserer belastningen på tjenesten og flytter behandlingen nærmere pasienten.

INRstar Engage bidrar til:

 • Hjelp pasientene med å være selvstendige lenger
 • Frigjør klinikktid til å fokusere på pasientene med størst behov
 • Eliminer transkripsjonsfeil med full integrering av pasientenheter
 • Forbedre pasientenes TTR
 • Oppmuntre overholdelse med daglige dosepåminnelser
 • Reduser kostnader og spar tid med doseringsinstruksjoner levert direkte til pasientene dine
 • Hjelp pasientene dine med å forstå antikoagulasjonsbehandlingen bedre og føle at de har bedre kontroll over helsen sin

Egentesting av INR

Tryggere egentesting av INR med sømløs tilkobling til INRstar

Forbedre resultater og eliminer transkripsjonsfeil med INRstar Engage egentesting av INR – det eneste programmet av sitt slag godkjent for inkludering i NHS’ appbibliotek.

Fjernadministrer pasientene og forbedre tiden i terapeutisk målområde (TTR) med programmet for egentesting av INR. INRstar Engage inkluderer trinnvis opplæring som gir pasientene dine kunnskapen, ferdighetene og tryggheten til egentesting.

Den sømløse tilkoblingen til INRstar lar deg gjennomgå, dosere, sende instruksjoner og arkivere informasjon tilbake til det kliniske systemet med fjerntilkobling.

 • Gjennomgå INR-resultater direkte i dine pasienters journal i INRstar
 • Doser dem og send pasientenes doseringsinstruksjoner direkte til dem gjennom INRstar Engage-appen.
 • Arkiver tilbake til alle større kliniske systemer – gjør det enklere for deg å vise til forbedrede resultater og verdi

DOAK-støtteprogram
 

oppmuntre overholdelse med DOAK-støtteprogrammet

DOAK-støtteprogrammet hjelper deg med å redusere klinikktid, følge NICE-retningslinjene og unngå transkripsjonsfeil mens du holder kontakten med DOAK-pasientene dine.

Vårt program hjelper pasientene med å forstå antikoagulasjonsbehandlingen bedre og oppmuntrer til medisinoverholdelse med DOAK-støtteprogrammet. Pasientene har døgnkontinuerlig tilgang til en serie med brukervennlige opplæringsvideoer skreddersydd for deres spesifikke DOAK.

NICE-retningslinjer anbefaler at pasienter på en DOAK trenger jevnlig oppfølging og overvåking. DOAK-støtteprogrammet som leveres gjennom INRstar Engage-appen, forenkler denne prosessen og hjelper deg med å frigjøre klinikktid.
Pasientene sender planlagte digitale gjennomganger direkte til INRstar, slik at du ser hvordan det går med dem, uten behov for en klinikktime.

Du kan:

 • planlegge digitale gjennomganger fra pasientens journal i INRstar
 • vise innkommende gjennomganger og se hvordan det går med pasientene
 • arkivere digitale gjennomganger tilbake til det kliniske systemet via INRstar

Digital doseringsdagbok

Papirløse doseringsplaner med vår digitale doseringsdagbok

Digitaliser pasientenes tradisjonelle doseringsinstruksjoner for antikoagulant.

Send doseringsinstruksjonene til pasientene direkte fra INRstar og eliminer transkripsjonsfeil med vår digitale doseringsdagbok.

Med levering gjennom INRstar Engage-appen kan du med dette programmet gi pasientene rask, enkel tilgang til deres personlige digitale doseringsinstruksjoner og påminnelser om neste test – uten behov for å skrive dem ut eller postlegge dem.

SPØR NÅ
Spør nå

Ikke alle produkter er tilgjengelig i alle land og regioner. Kontroller tilgjengeligheten i bestemte markeder med din lokale LumiraDx salgsrepresentant eller distributør. Ikke tilgjengelig i USA.

Bedrehelseopplevelserresultater

Støtter sunnere liv for den enkelte, lokalsamfunn og samfunnet som helhet.

Muliggjør responsivt, personlig forhold mellom pasient og behandlingsteam.

Kontrollerer og reduserer kostnader for å bidra til å lette presset på helsebudsjetter.