Innovativ fusjon av hastighet og nøyaktighet

Høy sensitivitet, høy gjennomstrømning og rask molekylær
diagnostikk på åpne RT-PCR-instrumenter.

RNA STAR Complete

SARS-CoV-2 RNA STAR Complete tilbyr høy sensitivitet, høyt volum og rask direkte amplifikasjon innen 20 minutter for å støtte analysebehov.
  • Basert på in silico-analyse bekrefter vi dekteksjon av alle kjente varianter i sirkulasjon, inkludert omikron, omikron B.2 og delta
  • Validert på flere åpne RT-PCR-instrumenter med 96 brønner

Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete

Dual-Target SARS-CoV-2 RNA STAR Complete tilbyr høy sensitivitet, høy gjennomstrømning og hurtig direkte amplifikasjon innen 20 minutter ved samtidig å detektere to genmarkører for å identifisere tilstedeværelsen av SARS-CoV-2.

Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete

SARS-CoV-2 & Flu A/B RNA STAR Complete

The LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B RNA STAR Complete tilbyr høy sensitivitet, høy gjennomstrømning og hurtig direkte amplifikasjon for samtidig deteksjon og differensiering av influensa A, influensa B og SARS-CoV-2 innen 20 minutter.

SARS-CoV-2 & Flu A/B RNA STAR Complete

LumiraDx SARS-CoV-2 RNA STAR reagenser er kun til forskningsbruk, og ikke til bruk i diagnostiske prosedyrer.

Ikke alle produkter er tilgjengelige i alle land og regioner. Ta kontakt med din lokale LumiraDx-salgsrepresentant eller distributør for tilgjengelighet i spesifikke markeder.

Bedrehelseopplevelserresultater

Støtter sunnere liv for den enkelte, lokalsamfunn og samfunnet som helhet.

Muliggjør responsivt, personlig forhold mellom pasient og behandlingsteam.

Kontrollerer og reduserer kostnader for å bidra til å lette presset på helsebudsjetter.