Live arrangementer
covid-19 testing

«Det er på tide å endre hvordan vi tenker på sensitiviteten til testingen for covid-19.»1

Nøyaktig og rask testing før arrangementer for trygt å gjenåpne kultur-, sports- og fritidsarrangementer

 

Testing i forkant av arrangementer er nødvendig for å redusere risikoen for positive covid-19-tilfeller på arrangementer, slik at flere aktiviteter kan gjenopptas trygt.

Testing for covid-19 i forkant av arrangementer bidrar til å redusere risikoen for at potensielt smittsomme personer overfører viruset på et arrangement, og reduserer sannsynligheten for et utbrudd.

Kompromissløs, rask analysering med LumiraDx Platform leverer rask, nøyaktig antigentesting for å gi arrangører den nødvendige forsikringen om at

a) de kan identifisere potensielt smittsomme spredere før arrangementet
b) deltakere raskt og enkelt kan testes i forkant av arrangementet

LumiraDx leverer en rekke analyseløsninger:

 • Raske og tilkoblede analyseresultater på minutter
 • Portable og fleksible løsninger for analyseoppsett på eller utenfor stedet
 • Rimelig og skalerbar analysering

Covid-19 testing

CTSB muliggjør neste trinn til å gjenoppta det normale
livet med LumiraDx SARS-CoV-2 Pool Test

 

Se her

Fordelene med kompromissløs testing på stedet med LumiraDx

The benefits of uncompromised COVID-19 events on-site testing with LumiraDxThe benefits of uncompromised on-site live event COVID-19 testing with LumiraDx
 • Mindre sensitive lateral flow-antigentester2-4 øker risikoen for at en smittsom deltaker får et negativt resultat.
  Falske negative gjør at døren åpnes for smittsomme personer (dvs. går på et arrangement i stedet for å bli flagget for isolasjon)
 • «Ta prøve og send» forlenger tiden det tar å få anvendbare resultater
 • PCR kan fortsatt være positiv lenge etter at personen ikke lenger er smittsom3

# Negative resultater utelukker ikke SARS-CoV-2-infeksjon og skal vurderes i sammenheng med personens nylige eksponeringer, historikk og tilstedeværelse av kliniske tegn og symptomer som samsvarer med covid-19. Resultater skal ikke brukes som eneste grunnlag for behandling eller kasushåndteringsbeslutninger, inkludert infeksjonskontrollbeslutninger
** Positive resultater indikerer tilstedeværelse av virale antigener, men klinisk korrelasjon med pasienthistorikk og annen diagnoseinformasjon er nødvendig for å bestemme infeksjonsstatus.

SARS-CoV-2
Analyseløsninger

Enkelt å iverksette pasientnært på stedet

 • Oppbevaring i romtemperatur (2–30 ˚C)
 • Resultater på 12 minutter
 • Kompakt og portabelt Instrument med tilkoblingsalternativer

Klinisk sensitivitet-analyser

 • Optimal sensitivitet for rask deteksjon av potensielt smittsomme personer for å hindre videre smitte

Løsninger som kan tilpasses og skaleres

 • Individualiserte og skalerbare analysealternativer for å spare tid og kostnader
 • Én plattform for analysering av både grupper og enkeltpersoner
The use of a LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test on the LumiraDx Instruments will enable the physician to verify infection quickly, begin proper treatment and to initiate isolation precautions helping prevent further spread of infection.
The benefits of uncompromised on-site live event COVID-19 testing with the LumiraDx Pool Test

SARS-CoV-2 Ag Test

 • LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test viser høy sensitivitet ved Ct < 336 og kan detektere 10–30 % av tilfeller som potensielt overses av lateral flow-antigentester7–11
 • PCR kan fortsatt være positiv lenge etter perioden med smittsomhet, noe som fører til feilidentifisering av smittsomme personer5. SARS-CoV-2 Antigen korrelerer med kultur bedre enn PCR som hjelpemiddel for identifikasjon av smittsomme personer12
 • LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test gir høy deteksjon av potensielt smittsomme personer
VIS TESTSIDE

SARS-CoV-2 Pool Test

 • Test opptil 5 personer ved bruk av 1 test
 • Maksimer ressursene og skaler opp testingen: Poolet testing kan bedre tilgangen til testing ved betydelig å redusere ressursene (tester, operatører, instrumenter) som kreves per pasient
 • Spar tid og kostnader: Poolet analysering kan spare både tid og kostnader
Vis testside

LumiraDx Connect

 • LumiraDx Connect er en intelligent, integrert plattform med tilkoblingsmuligheter som bruker den nyeste skystyrte teknologien for bruk med LumiraDx Instrument.
 • LumiraDx Connect sikrer enkel og trygg overføring av resultater fra LumiraDx Instrument til Connect Manager.
 • Kan brukes med mobiltelefoner, nettbrett eller PC-er
VIS TESTSIDE

1: Michael J. Mina, etal., Rethinking Covid-19 Test Sensitivity — A Strategy for Containment, N Engl J Med 2020; 383:e120

2: Rapport fra „«Bundesamt für Gesundheit» Sveits 2020 (tilgjengelig på forespørsel)

3: Kohmer et al., 2021. J Clin Med Jan 17;10(2):328.

4: Krüger et al., 2021 (https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.02.21252430v1)

5. www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/duration-isolation.html

6: Drain PK, Ampajwala M, Chappel C, et al. A Rapid, High-Sensitivity SARS-CoV-2 Nucleocapsid Immunoassay to Aid Diagnosis of Acute COVID-19 at the Point of Care: A Clinical Performance Study. Infect Dis Ther. 2021;10(2):753–761.

7: Linares et al, Panbio antigen rapid test is reliable to diagnose SARS-CoV-2 infection in the first 7 days after the onset of symptoms, J Clin Virol. 2020 Dec; 133: 104659

8: Gannon C.K. Mak, Stephen S.Y. Lau, Kitty K.Y. Wong, Nancy L.S. Chow, C.S. Lau, Edman T.K. Lam, Rickjason C.W. Chan, Dominic N.C. Tsang, Evaluation of rapid antigen detection kit from the WHO Emergency Use List for detecting SARS-CoV-2, Journal of Clinical Virology, Volume 134, 2021, 104712, ISSN 1386-6532, https://doi.org/10.1016/j.jcv.2020.104712.

9: Young S, Taylor SN, Cammarata CL, Varnado KG, Roger-Dalbert C, Montano A, Griego-Fullbright C, Burgard C, Fernandez C, Eckert K, Andrews JC, Ren H, Allen J, Ackerman R, Cooper CK. 2021. Clinical evaluation of BD Veritor SARS-CoV-2 point-of-care test performance compared to PCR-based testing and versus the Sofia 2 SARS antigen point-ofcare test. J Clin Microbiol 59:e02338-20. https://doi.org/10.1128/JCM.02338-20

10: Osterman, A., Baldauf, HM., Eletreby, M. et al. Evaluation of two rapid antigen tests to detect SARS-CoV-2 in a hospital setting. Med Microbiol Immunol 210, 65–72 (2021). https://doi.org/10.1007/s00430-020-00698-8

11. Labcorp EUA – Histogram of Cts, https://www.fda.gov/media/136151/download

12: Andrew Pekosz et al., Antigen-Based Testing but Not Real-Time Polymerase Chain Reaction Correlates With Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Viral Culture, Clinical Infectious Diseases, 2021; ciaa1706, https://doi.org/10.1093/cid/ciaa1706

Bedrehelseopplevelserresultater

Støtter sunnere liv for den enkelte, lokalsamfunn og samfunnet som helhet.

Muliggjør responsivt, personlig forhold mellom pasient og behandlingsteam.

Kontrollerer og reduserer kostnader for å bidra til å lette presset på helsebudsjetter.