engage

Vår svært positivt omtalte pasientplattform, Engage, leverer “smart” ende-til-ende-tilkobling mellom behandlingsteam og pasient.

Engage er et pasientprogram som støtter pasienters kliniske administrasjon og egenbehandling.

I administrasjonsprogrammet for antikoagulasjonsbehandling mottar pasienter undervisning, opplæring og støtte via smarttelefonens  Engage -app og kan derfor utføre egentesting av INR ved hjelp av en måler som automatisk sender resultatene til pleieteamet for doseringsadministrasjon og -justering.

Engage støtter for øyeblikket programmene for klinisk administrasjon og egenbehandling for alle antikoagulasjonsbehandlinger inkludert de nyere medisinene. Den utvikles til å støtte en rekke andre tilstander inkludert KOLS, diabetes, hjertesvikt og andre samtidige sykdommer.

Alle egenbehandlingsprogrammene i Engage har innebygd undervisning, opplæring og teknisk brukerstøtte.

Den kraftige skybaserte teknologien sender og mottar data sømløst til og fra behandlingsteamets journal via en pasientapp som er enkel å bruke.

Ikke tilgjengelig i USA

Engage er en del av LumiraDx’ portefølje av smarte tilkoblingsløsninger som gjør det mulig å innhente og dele relevant informasjon slik at pasienter støttes med den best egnede pleien til riktig tid og i riktig sammenheng

Les mer om dette området på vårt nettsted for Care Solutions.

Klikk her

Ikke alle produkter er tilgjengelig i alle land og regioner. Kontroller tilgjengeligheten i bestemte markeder med din lokale LumiraDx salgsrepresentant eller distributør. Ikke tilgjengelig i USA.