INR Test

Tiltenkt bruk

  • LumiraDx INR Test er en pasientnær analyse for bruk med LumiraDx Instrument – kun for profesjonell bruk
  • Måler kvantitativ protrombintid rapportert som Internasjonal Normalisert Ratio (INR)
  • Brukes til overvåking av oral antikoagulasjonsbehandling med vitamin K-antagonister (VKA)
  • Analysen er ikke validert for personer under 18år

Testbeskrivelse

  • Trombinaktiveringsanalyse – koagulasjonskaskaden aktiveres av reagensene i Testkortet, og INR beregnes fra målt PT-tid
  • Emitterende uorescens detekteres på et terskelpunkt, og tiden det tar å nå dette, måles
  • Hematokrit bestemmes også på kortet for å sikre at pasienter er innenfor 25–55 %-området
  • Resultatene ble sammenlignet med laboratoriereferansemetoden Instrumentation Laboratory ACL Elite

Innebygde Kvalitetskontroller

Instrument og Testkort er tett integrert og har ere Kvalitetskontrollfunksjoner. Instrument inneholder ere automatiserte kontroller av korrekt funksjon av Instrument ved oppstart og under drift.

INR Kvalitetskontroller

Kvalitetskontroller er tilgjengelig fra LumiraDx og er tiltenkt for kvalitetskontrollering av Instrument når brukt sammen med INR Testkort.

Ikke alle produkter er tilgjengelig i alle land og regioner. Kontroller tilgjengeligheten i bestemte markeder med din lokale LumiraDx salgsrepresentant eller distributør. Ikke tilgjengelig i USA.