Info Foresporsel

LumiraDx AS

LumiraDx AS
Postboks 70
2001 Lillestrøm
Norge

Telephone:+4723960076

Media & PR

Email:media@lumiradx.com

For alle media- og PR-henvendelser, vennligst kontakt oss via e-post, så kommer vi tilbake til deg

Spørreskjema

Bedrehelseopplevelserresultater

Støtter sunnere liv for den enkelte, lokalsamfunn og samfunnet som helhet.

Muliggjør responsivt, personlig forhold mellom pasient og behandlingsteam.

Kontrollerer og reduserer kostnader for å bidra til å lette presset på helsebudsjetter.