SARS-CoV-2 & RSV

Not all products are available in all countries and regions. Please check with your local LumiraDx sales representative or distributor for availability in specific markets.

Bedrehelseopplevelserresultater

Støtter sunnere liv for den enkelte, lokalsamfunn og samfunnet som helhet.

Muliggjør responsivt, personlig forhold mellom pasient og behandlingsteam.

Kontrollerer og reduserer kostnader for å bidra til å lette presset på helsebudsjetter.