Produktliste

Ikke alle produkter er tilgjengelig i alle land og regioner. Kontroller tilgjengeligheten i bestemte markeder med din lokale LumiraDx salgsrepresentant eller distributør.

Artikkel nr. LumiraDx produktbeskrivelse Eskestørrelse
L00100XX07001 LumiraDx Platform Instrument incl Connect Manager, Language NO 1
L002040201001 LumiraDx Connect Hub 1
L002050101001 LumiraDx Platform Instrument Carry Case 1
L002060101001 LumiraDx Barcode Scanner, incl. Bracket 1
L002070101001 LumiraDx Barcode Scanner Desktop Stand for Barcode Scanner 1
L002090101030 TECCare Control Wipes (30 units per pack) 30
L002100101050 Microsafe Transfer Tubes 10µL(50 units per pack) 50
L002100201050 Microsafe Transfer Tubes 15µL(50 units per pack) 50
L002110101001 LumiraDx Platform Printer 1
L002120101006 LumiraDx Platform Printer Paper Rolls (6 rolls/pack) 6
L002170101050 Sarstedt Minivette POCT 10µl Neutral (50 units/pack) 50
L002170201050 Sarstedt Minivette POCT 20µl Neutral (50 units/pack) 50
L002170301050 Sarstedt Minivette POCT 20µl Lithium Heparin (50 units/pack) 50
L003000102012 LumiraDx INR Test Strips (12 Tests / EN,NO,FI,DK,SE) 12
L003000102048 LumiraDx INR Test Strips (48 Tests / EN,NO,FI,DK,SE) 48
L003080101003 LumiraDx INR Liquid Control Solution 1+2 (3 Sets/pack) 3
L016000102012 LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test Strip Kit (12 Tests / EN,NO,FI,DK,SE) 12
L016000102024 LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test Strip Kit (24 Tests / EN,NO,FI,DK,SE) 24
L016000102048 LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test Strip Kit (48 Tests / EN,NO,FI,DK,SE) 48
L005000102012 LumiraDx D-Dimer Test Strips (12 Tests / EN,NO,FI,DK,SE) 12
L005080101003 LumiraDx D-Dimer Liquid Control Solution (3 Sets/pack EN,FR,DE,IT,SE,ES,NO, NL,FI,DK,PT(EU)) 3
L004000101024 LumiraDx CRP Test Strips (24 Tests / EN, FR, DE, IT, NL, ES) 24
L020080101003 LumiraDx Multi Quality Controls (D-Dimer & CRP) (3 sets/pack EN,FR,DE,IT,SE,ES,NO, NL,FI,DK,PT(EU),PT(BR),PL,GR,RU,CZ,RO,HU)) 3

Bedrehelseopplevelserresultater

Støtter sunnere liv for den enkelte, lokalsamfunn og samfunnet som helhet.

Muliggjør responsivt, personlig forhold mellom pasient og behandlingsteam.

Kontrollerer og reduserer kostnader for å bidra til å lette presset på helsebudsjetter.