Covid-19 testing i aksjon

Finn ut hvordan LumiraDx SARS-CoV-2 testløsninger kan bidra til å gi sikker, pålitelig covid-19-overvåking på arbeidsplassen, skoler og live-arrangementer.

Velprøvd

Gir laboratoriesammenlignbare resultater for covid-19 testing på noen få minutter

Resultater for antistoff, individuelle- og Pool Antigen på én enkelt plattform

Bedrehelseopplevelserresultater

Støtter sunnere liv for den enkelte, lokalsamfunn og samfunnet som helhet.

Muliggjør responsivt, personlig forhold mellom pasient og behandlingsteam.

Kontrollerer og reduserer kostnader for å bidra til å lette presset på helsebudsjetter.