SARS-CoV-2
Ag Pool Test

LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Pool Test er en rask mikrofluidisk immunfluorescens-analyse for kvalitativ deteksjon av nukleokapsidprotein-antigenet i nese- eller nasopharynkspinneprøver poolet fra opptil 5 personer som mistenkes å ha covid-19 infeksjon, eller opptil 5 asymptomatiske personer. Brukt med LumiraDx Platform gir testen en rask, skalerbar og kostnadseffektiv screeningløsning for smittsomme personer.

Analysens fordeler

 • Skaler opp testingen raskt og enkelt: Rimelige diagnostiske screeningløsninger
 • Maksimer ressurser: Poolet testing kan bedre tilgangen til testing ved betydelig å redusere ressursene (tester, operatører, instrumenter) som kreves per pasient
 • Spar tid: Poolet testing kan medføre 40–60 % reduksjon av testing, noe som gir betydelige besparelser både i tid og kostnader.
 • Høy sensitivitet på opptil Ct 33 tillater nøyaktig deteksjon av de fleste smittsomme pasienter
 • Enkel å implementere i pasientnære miljøer
  • Oppbevaring av Testkort ved romtemperatur
  • Resultat på 12 minutter
  • Kompakt og portabelt Instrument med tilkoblingsalternativer
 • Letter gjenåpning av arbeidsplasser, sports- og kulturarenaer og arrangementer og reise
  • Jevnlig testing av definerte populasjoner, f.eks. helsepersonell, innlagte pasienter i helseinstitusjoner, ansatte, studenter
  • Engangstesting av grupper før adgang til eller gjenåpning av steder

Analysens arbeidsflyt

Instrument og Testkortene er integrert med flere kvalitetskontroller for å sikre at Instrument og test fungerer riktig for hver eneste analyse.
Arbeidsflytprosessen består av en enkel prøveklargjøring sammen med trinnvis veiledning fra Instrument for å rapportere et pasientresultat på under 12 minutter fra prøvepåføring.

SARS-CoV-2 Ag Pool Test. Arbeidsflytprosessen består av en enkel prøveklargjøring sammen med trinnvis veiledning fra Instrument for å rapportere et pasientresultat på under 12 minutter fra prøvepåføring.

Analysens ytelse

I kliniske studier viste LumiraDx SARS-CoV-2 Antigen Pool Test 100 % positivt samsvar og 96,6 % negativt samsvar ved sammenligning med testing av individuelle pinneprøver med LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test, og sikrer dermed at det opprettholdes høy sensitivitet samtidig som tid, kostnader og operatører som trengs for testing totalt, reduseres.

MålingEstimat95 % Wilson-score Cl
PPA100,0 %88,6 %100,0 %
NPA96,6 %82,8 %99,4 %
PPV96,8 %83,8 %99,4 %
NPV100,0 %87,9 %100,0 %

Deteksjonsgrense

LoD-resultatene utført med SARS-CoV-2 Pool Test (1 positiv pinneprøve og 4 negative pinneprøver) var sammenlignbare med LoD-studier utført med SARS-CoV-2 Ag Test, som har en LoD på 32 TCID50/ml

Analyseytelse hos asymptomatisk populasjon

Ytelsen til LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test ble etablert med direkte nese- og nasopharynkspinneprøver prospektivt tatt fra asymptomatiske personer under pandemien i 2020. 

GrupperingNesepinneprøverNP-pinneprøver
nPPA95% CINPA95% CInPPA95% CINPA95% CI
Asymptomatiske30982,4%59,0–93,8%99,3%97,5–99,8%19280,0%49,0–94,3%98,4%95,3–99,4%
Ct <3313100%77,2–100%--7100%64,6–100%--

Engage

Connecting patients with
professional test results
from LumiraDx Platform

Find out More
SAMSVARSDOKUMENTER

Ikke alle produkter er tilgjengelig i alle land og regioner. Kontroller tilgjengeligheten i bestemte markeder med din lokale LumiraDx salgsrepresentant eller distributør. Ikke tilgjengelig i USA.

Bedrehelseopplevelserresultater

Støtter sunnere liv for den enkelte, lokalsamfunn og samfunnet som helhet.

Muliggjør responsivt, personlig forhold mellom pasient og behandlingsteam.

Kontrollerer og reduserer kostnader for å bidra til å lette presset på helsebudsjetter.