SARS-CoV-2
Ab (antistoff) Test

LumiraDx SARS-CoV-2 Ab-Test er en mikrofluidisk immunfluorescens-analyse for kvalitativ deteksjon av totale antistoffer til SARS-CoV-2 i humant fullblod (kapillærblodprøve fra fingerstikk eller venøst), plasma eller serum for indikasjon på nylig eller tidligere infeksjon. Brukt med LumiraDx Platform gir testen raske pasientnære resultater.

Analysens fordeler

LumiraDx SARS-CoV-2 Ab-Test er designet for bruk i pleiemiljøer i nærmiljøet til å identifisere personer med en adaptiv immunrespons til covid-19, som indikerer nylig eller tidligere infeksjon.

  • Enkel å implementere i pasientnære miljøer
  • Klinisk samsvar (direkte fingerstikk) i prøver tatt mer enn 8 dager etter RT-PCR
    • 100 % (62/62) positivt samsvar
    • 100 % (54/54) negativt samsvar
  • Resultat på 11 minutter

Analyseprosedyre

Instrument og Testkort er integrert med flere kvalitetskontroller for å sikre at Instrument og Testkort fungerer riktig for hver eneste analysering.

Prosedyren består av en enkel kapillærprøvetaking med en lansett etterfulgt av trinnvis veiledning fra Instrument for å rapportere et pasientresultat på 11 minutter fra prøvepåføring.

The LumiraDx SARS-CoV-2 Ab Test workflow process is comprised of a simple sample collection with a fingerstick lancet followed by step-by-step guidance of the Instrument to report a patient result in 11 minutes from sample application.

Analysens ytelse

Ytelsen til kapillærprøver

I kliniske studier viste kapillærprøver 100 % positivt samsvar og 100 % negativt samsvar når de var tatt mer enn 8 dager etter RT-PCR.

Fingerstick Table

Ytelsen til plasmaprøver

I kliniske studier viste plasmaprøver et totalt positivt samsvar på 97,2 % og negativt samsvar på 100 % sammenlignet med RT-PCR.

I kliniske studier viste plasmaprøver et totalt positivt samsvar på 97,2 % og negativt samsvar på 100 % sammenlignet med RT-PCR.
SAMSVARSDOKUMENTER

Ikke alle produkter er tilgjengelig i alle land og regioner Kontroller tilgjengeligheten i bestemte markeder med din lokale LumiraDx salgsrepresentant eller distributør. Tilgjengelig i USA under Emergency Use Authorization for SARS-CoV-2-analyser.

Bedrehelseopplevelserresultater

Støtter sunnere liv for den enkelte, lokalsamfunn og samfunnet som helhet.

Muliggjør responsivt, personlig forhold mellom pasient og behandlingsteam.

Kontrollerer og reduserer kostnader for å bidra til å lette presset på helsebudsjetter.