SARS-CoV-2
Ag Ultra Pool Test

Analyser 5 prøver på 5 minutter.

Bekreft raskt at covid-19 ikke sprer seg i populasjonen din, med en hurtig mikrofluidisk analyse som gir anvendbare, laboratoriesammenlignbare og kostnadseffektive resultater for poolede pasientprøver på bare 5 minutter.

Analysens fordeler

 • Skaler opp analysering raskt og enkelt
 • Spar tid: Poolet testing kan medføre 40–60 % reduksjon i testing
 • Mikrofluidisk immunfluorescens-analyse
 • Prøvetype: nasal prøve
 • Enkelt å iverksette pasientnært
  • Ikke behov for kjølelagring: oppbevaring i romtemperatur (2–30 °C)
  • Lite og bærbart Instrument
  • Minimale håndteringstrinn

Analysens arbeidsflyt

Instrument og Testkortene er integrert med flere kvalitetskontroller for å sikre at Instrument og testen fungerer riktig for hver eneste analyse.

Arbeidsflytprosessen består av en enkel prøveklargjøring sammen med trinnvis veiledning fra Instrument for å rapportere et pasientresultat på bare 5 minutter fra prøvepåføring.

Covid Ultra Pool Test Work Flow

Analysens ytelse

I kliniske studier viste LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test 93,1 %* positivt samsvar kontra RT-PCR i prøver tatt opp til og inkludert 12 dager etter symptomdebut.

Klinisk samsvar sammenlignet med RT-PCR

PPA90%
NPA97.2%


*Ct < 34

Se pakningsvedlegget til LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool for mer informasjon

Verifiser raskt at covid-19 ikke sprer seg i populasjonen din

Følgende tabell viser ytelsen for undergrupper gruppert etter Ct-verdi, av resultatene over, og viser at LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test har høy sensitivitet hos pasienter med en Ct-verdi < 34.

Prøver med Ct over 33–34 anses vanligvis ikke som smittsomme1, noe som indikerer at LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test raskt kan verifisere at covid-19 ikke sprer seg i populasjonen din.

1. La Scola B., Le Bideau M., Andreani J., Hoang V.T., Grimaldier C., Colson P. Viral RNA load as determined by cell culture as a management tool for discharge of SARS-CoV-2 patients from infectious disease wards. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2020:1–3.

SAMSVARSDOKUMENTER

Ikke alle produkter er tilgjengelig i alle land og regioner. Kontroller tilgjengeligheten i bestemte markeder med din lokale LumiraDx salgsrepresentant eller distributør. Ikke tilgjengelig i USA.

Bedrehelseopplevelserresultater

Støtter sunnere liv for den enkelte, lokalsamfunn og samfunnet som helhet.

Muliggjør responsivt, personlig forhold mellom pasient og behandlingsteam.

Kontrollerer og reduserer kostnader for å bidra til å lette presset på helsebudsjetter.