CRP Test

LumiraDx CRP Test er en brukervennlig, rask mikrofluidisk immunologisk analyse laget for rask kvantifisering av CRP-nivåer i fullblod og plasma. Brukt med LumiraDx Platform leverer analysen hurtig, kvantitative pasientnære resultater på 4 minutter.

Analysens fordeler

Målingen av CRP gir informasjon for påvisning og evaluering av infeksjon, vevsskade, inflammasjonslidelser og tilhørende sykdom.

  • Prøvetyper: Direkte fingerstikk (eller via overføringspipette med litiumheparin), venøs (litiumheparin) eller plasma (litiumheparin)
  • Prøvevolum: 20 μL
  • Hematokritbestemmelse for fullblodsprøve for å sikre området på 15–55 %
  • Tid til resultat: 4 minutter
  • Oppbevaring i romtemperatur

Analysens arbeidsflyt

Instrument og Testkortene er integrert med flere kvalitetskontroller for å sikre at Instrument og testen fungerer riktig for hver eneste analyse.

Arbeidsflytprosessen består av en enkel prøvetaking med en fingerstikklansett etterfulgt av trinnvis veiledning fra Instrument for å rapportere et pasientresultat på 4 minutter fra prøvepåføring.

CRP Test Workflow

Analysens ytelse

Metodesammenligningen ble utført med 2 Testkort-lot med plasmaprøver (litiumheparin) innhentet fra pasienter med symptomer på luftveissykdom, betennelse eller skade, ved akuttmottak, akuttmedisinske avdelinger eller poliklinikker. En sammenligning av 205 CRP-målinger med LumiraDx CRP Test med RCRP Flex®-analysen på Siemens Dimension® Xpand® Plus Integrated Chemistry System analysert med Passing–Bablok-regresjon ga følgende statistikker: Slope = 1,00, Intercept = -0,48, r = 0,99.

Det ble utført en presisjonsstudie på heparinisert venøst plasma i samsvar med en protokoll basert på CLSI EP5-A34. Studien ble utført med 3 konsentrasjoner av CRP, hvorav hver konsentrasjon ble analysert i 1 kjøring av 5 replikater per dag i fem dager på 3 steder. Resultatene fra presisjonsstudien er oppsummert nedenfor:

CRP-konsentrasjon (mg/L)Presisjon innen dag (% variasjons- koeffisient)Presisjon mellom dager (% variasjons- koeffisient)Presisjon mellom steder (% variasjons- koeffisient)Total presisjon (% variasjons- koeffisient)n
11,64,80,55,67,475
20,24,80,03,76,075
148,34,51,43,25,675
SAMSVARSDOKUMENTER

Ikke alle produkter er tilgjengelig i alle land og regioner. Kontroller tilgjengeligheten i bestemte markeder med din lokale LumiraDx salgsrepresentant eller distributør. 

Bedrehelseopplevelserresultater

Støtter sunnere liv for den enkelte, lokalsamfunn og samfunnet som helhet.

Muliggjør responsivt, personlig forhold mellom pasient og behandlingsteam.

Kontrollerer og reduserer kostnader for å bidra til å lette presset på helsebudsjetter.