Er det covid-19?
Er det influensa?

Laboratoriesammenlignbare resultater på minutter

Bekreft potensiell infeksjon raskt med en hurtig mikrofluidisk analyse som gir anvendbare og laboratoriesammenlignbare resultater på 12 minutter for pasienter som mistenkes å ha influensa og/eller covid-19, for å bistå beslutningstaking og veilede behandling

Analysens fordeler

 • Mikrofluidisk immunfluorescens-analyse
 • Godkjent for bruk i miljøer uten CLIA.
 • Optimaliser pasientforløpet og det kliniske forløpet – 1 prøve, 3 resultater, 12 minutter
 • Prøvetype: nasal prøve
 • Enkelt å iverksette pasientnært
  • Resultat så rask som 12 minutter
  • Ikke behov for kjølelagring:
   oppbevaring i romtemperatur (2 °C til 30 °C)
  • Portabelt Instrument for pasientnær analysering
  • Minimale håndteringstrinn

Analysens arbeidsflyt

Instrument og Testkortene er integrert med flere kvalitetskontroller for å sikre at Instrument og testen fungerer riktig for hver eneste analyse.

Arbeidsflytprosessen består av en enkel prøveklargjøring sammen med trinnvis veiledning fra Instrument for å rapportere et pasientresultat på under 12 minutter fra prøvepåføring.

SARS-CoV-2 Flu AB Test Workflow

Analysens ytelse

I kliniske studier viste LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B Test opptil 95,5 %, 83,3 % og 80,0 % positivt samsvar kontra RT-PCR for påvisning av henholdsvis SARS-CoV-2, influensa A og influensa B.

Klinisk samsvar sammenlignet med RT-PCR

SARS-CoV-2Influensa AInfluensa B
PPAopptil 95,5 %*83,3 %80,0 %
NPAopptil 99,0 %*97,6 %94,9 %

*Basert på datasett 0–12 dager etter symptomdebut – se pakningsvedlegget til LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B for mer informasjon

SAMSVARSDOKUMENTER

Ikke alle produkter er tilgjengelig i alle land og regioner. Kontroller tilgjengeligheten i bestemte markeder med din lokale LumiraDx salgsrepresentant eller distributør. 

Bedrehelseopplevelserresultater

Støtter sunnere liv for den enkelte, lokalsamfunn og samfunnet som helhet.

Muliggjør responsivt, personlig forhold mellom pasient og behandlingsteam.

Kontrollerer og reduserer kostnader for å bidra til å lette presset på helsebudsjetter.