HbA1c Test

LumiraDx HbA1c Test er en brukervennlig, hurtig mikrofluidisk immunologisk analyse laget for rask kvantifisering av HbA1c fra kapillært fingerstikk og venøst fullblod. Brukt med LumiraDx Platform gir LumiraDx HbA1c Test hurtige, pålitelige pasientnære resultater på < 7 minutter. 

LumiraDx HbA1c Test er en in vitro-diagnostisk analyse for kvantitativ bestemmelse av hemoglobin A1c (IFCC mmol/mol og NGSP %) i humane kapillære og venøse fullblodprøver (EDTA). LumiraDx HbA1c Testkort er tiltenkt brukt sammen med LumiraDx Instrument. Den er en automatisert in vitro-diagnostisk analyse for pasientnær analysering. 

HbA1c brukes til overvåking av langsiktig glykemisk kontroll hos personer med diabetes mellitus, og som et hjelpemiddel ved screening og identifisering av pasienter som kan ha risiko for å utvikle diabetes. LumiraDx HbA1c Test er kun til profesjonell bruk. For pasienter ≥ 2 år.

Analysens fordeler

Målingen av HbA1c gjør det mulig for leger og farmasøyter å overvåke pasienter med diabetes, eller som et hjelpemiddel for å screene og identifisere dem som kan ha risiko for å utvikle diabetes.

  • Sertifisering: IFCC, NGSP
  • Prøvetyper: kapillært fingerstikk eller venøst fullblod (EDTA) via lyseringsenhet
  • Prøvevolum: 15 μL
  • Tid til resultat: < 7 minutter
  • Presisjon: < 2 % NGSP, < 3 % IFCC (enkelt Instrument)
  • Måleområde: 20–130 mmol/mol (4,0–14,0 %)
  • Ingen signifikant Hb-variant-interferens fra HbS, HbC, HbD eller HbE*
  • Oppbevaring i romtemperatur

LumiraDx HbA1c Test er en smart, automatisert, svært portabel løsning laget for å forbedre tilgang og brukervennlighet i primærhelsetjenesten.

Testens arbeidsflyt

Instrument og Testkortene er integrert med flere kvalitetskontroller for å sikre at Instrument og testen fungerer riktig for hver eneste analyse.

Arbeidsflytprosessen består av en enkel prøvetaking med en fingerstikklansett etterfulgt av trinnvis veiledning fra Instrument for å rapportere et pasientresultat på < 7 minutter fra prøvepåføring.

Arbeidsflyt for HbA1C Test

Analysens ytelse

Metodesammenligning

LumiraDx HbA1c Test ble evaluert ved European Reference Laboratory for Glycohaemoglobin (ERL) av dr. Erna Lenters-Westra (Clinical Chemistry Department, Isala, Zwolle, Nederland). Evalueringens mål var å vurdere ytelsen til ferske EDTA-fullblodprøver sammenlignet med verdier tildelt ved bruk av fire IFCC- og NGSP-sertifiserte sekundære referansemålingsprosedyrer (SRMP-er)**. Metodesammenligningsresultatene mellom gjennomsnittet for de 4 SRMP-ene og gjennomsnittet for de 2 LumiraDx Instruments finnes nedenfor.

HbA1c Metodesammenligning


* Se pakningsvedlegget til LumiraDx HbA1c Test for mer informasjon 

SAMSVARSDOKUMENTER

Ikke alle produkter er tilgjengelig i alle land og regioner. Kontroller tilgjengeligheten i bestemte markeder med din lokale LumiraDx salgsrepresentant eller distributør. 

Bedrehelseopplevelserresultater

Støtter sunnere liv for den enkelte, lokalsamfunn og samfunnet som helhet.

Muliggjør responsivt, personlig forhold mellom pasient og behandlingsteam.

Kontrollerer og reduserer kostnader for å bidra til å lette presset på helsebudsjetter.