INR Test

LumiraDx INR Test måler protrombintid rapportert som International Normalized Ratio (INR) fra en enkelt kapillærblodprøve fra finger – på mindre enn 90 sekunder*. Analysen brukes til overvåking av pasienter på oral antikoagulasjonsbehandling med legemidler med vitamin K-antagonister (VKA). Brukt med LumiraDx Instrument gir testen raske resultater pasientnært.

Analysens fordeler

INR er den foretrukne analysen for overvåking av pasienter på vitamin K-antagonist (VKA)-behandling. Den gjeldende standardmetoden for overvåking av INR er laboratorieanalysering. LumiraDx INR Test utføres imidlertid pasientnært, noe som gir flere fordeler i forhold til laboratorieanalysering.

  • Mer praktisk med umiddelbar analysering ved pasientens side
  • Raskere resultater sammenlignet med laboratorieanalysering – resultater på mindre enn 90 sekunder*
  • Raskere diagnose og administrasjon av behandlingen fører til bedre kliniske resultater
  • Redusert antall henvisninger – reduserer belastningen på spesialisthelsetjenesten
  • Presis og nøyaktig – CV < 5 % og samsvar med laboratoriereferansemetoden Instrumentation Laboratory ACL Elite
  • Oppbevaring av Testkort ved romtemperatur

* Supraterapeutisk INR > 4,0 analyseresultat kan ta 90–180 sekunder

Analysens arbeidsflyt

Instrument og Testkortene er integrert med flere kvalitetskontroller for å sikre at Instrument og testen fungerer riktig for hver eneste analyse.

Arbeidsflytprosessen består av et enkelt fingerstikk og direkte påføring på Testkortet, sammen med en trinnvis veiledning på Instrument for å rapportere et pasientresultat.

Analysens ytelse

I den kliniske OPTIMAL-studien samsvarte LumiraDx INR Test sterkt med laboratoriereferansemetoden Instrumentation Laboratory ACL Elite. Studien fant at LumiraDx INR Test brukt pasientnært ga raske og pålitelige INR-resultater1.

LumiraDx INR Test er også svært nøyaktig. De følgende resultatene representerer gjennomsnittlig paret rep %CV for både direkte påføring og påføring med en overføringspipette innhentet fra flere steder.

  1. Tait RC, Hung A, Gardner RS. Ytelsen til LumiraDx Platform INR Test i en pasientnær setting på antikoagulasjonsklinikk sammenlignet med en etablert laboratoriereferansemetode. Clin Appl Thromb Hemost. 2019.  

Ikke alle produkter er tilgjengelig i alle land og regioner. Kontroller tilgjengeligheten i bestemte markeder med din lokale LumiraDx salgsrepresentant eller distributør. Ikke tilgjengelig i USA.