INR Test

LumiraDx INR Test måler protrombintid rapportert som International Normalized Ratio (INR) fra en enkelt kapillærblodprøve fra finger – på mindre enn 90 sekunder*. Analysen brukes til overvåking av pasienter på oral antikoagulasjonsbehandling med legemidler med vitamin K-antagonister (VKA). Brukt med LumiraDx Instrument gir testen raske resultater pasientnært.

Analysens fordeler

INR er den foretrukne analysen for overvåking av pasienter på vitamin K-antagonist (VKA)-behandling. Den gjeldende standardmetoden for overvåking av INR er laboratorieanalysering. LumiraDx INR Test utføres imidlertid pasientnært, noe som gir flere fordeler i forhold til laboratorieanalysering.

  • Mer praktisk med umiddelbar analysering ved pasientens side
  • Raskere resultater sammenlignet med laboratorieanalysering – resultater på mindre enn 90 sekunder*
  • Raskere diagnose og administrasjon av behandlingen fører til bedre kliniske resultater
  • Redusert antall henvisninger – reduserer belastningen på spesialisthelsetjenesten
  • Presis og nøyaktig – CV < 5 % og samsvar med laboratoriereferansemetoden Instrumentation Laboratory ACL Elite
  • Oppbevaring av Testkort ved romtemperatur

* Supraterapeutisk INR > 4,0 analyseresultat kan ta 90–180 sekunder

Analysens arbeidsflyt

Instrument og Testkortene er integrert med flere kvalitetskontroller for å sikre at Instrument og testen fungerer riktig for hver eneste analyse.

Arbeidsflytprosessen består av et enkelt fingerstikk og direkte påføring på Testkortet, sammen med en trinnvis veiledning på Instrument for å rapportere et pasientresultat.

INR Test Workflow

Analysens ytelse

I den kliniske OPTIMAL-studien samsvarte LumiraDx INR Test sterkt med laboratoriereferansemetoden Instrumentation Laboratory ACL Elite. Studien fant at LumiraDx INR Test brukt pasientnært ga raske og pålitelige INR-resultater1.

In the OPTIMAL clinical trial, the LumiraDx INR Test correlated strongly with the Instrumentation Laboratory ACL Elite laboratory reference method

LumiraDx INR Test er også svært nøyaktig. De følgende resultatene representerer gjennomsnittlig paret rep %CV for både direkte påføring og påføring med en overføringspipette innhentet fra flere steder.

INR Test Performance Table

1. Tait RC, Hung A, Gardner RS. Ytelsen til LumiraDx Platform INR Test i en pasientnær setting på antikoagulasjonsklinikk sammenlignet med en etablert laboratoriereferansemetode. Clin Appl Thromb Hemost. 2019.  

Samsvarsdokumenter

Ikke alle produkter er tilgjengelig i alle land og regioner. Kontroller tilgjengeligheten i bestemte markeder med din lokale LumiraDx salgsrepresentant eller distributør. Ikke tilgjengelig i USA.

Bedrehelseopplevelserresultater

Støtter sunnere liv for den enkelte, lokalsamfunn og samfunnet som helhet.

Muliggjør responsivt, personlig forhold mellom pasient og behandlingsteam.

Kontrollerer og reduserer kostnader for å bidra til å lette presset på helsebudsjetter.