NT-proBNP Test

LumiraDx NT-proBNP Test er en brukervennlig, hurtig mikrofluidisk immunologisk analyse designet for rask kvantifisering av NT-proBNP i humane kapillære, venøse fullblod og plasma prøver (litiumheparin). Brukt med LumiraDx Platform gir LumiraDx NT-proBNP Test hurtige, pålitelige pasientnære resultater på 12 minutter.

Analysens fordeler

Målingen av NT-proBNP hjelper til med diagnosen av personer som mistenkes å ha kongestiv hjertesvikt (kalles også hjertesvikt).

  • Prøvetyper: Direkte fingerstikk (eller via overføringspipette med litiumheparin), venøs (litiumheparin) eller plasma (litiumheparin)
  • Prøvevolum: 20 μL
  • Hematokritbestemmelse for blodprøve for å sikre området på 25–55 %
  • Tid til resultat: 12 minutter
  • Oppbevaring i romtemperatur
SAMSVARSDOKUMENTER

Ikke alle produkter er tilgjengelig i alle land og regioner. Kontroller tilgjengeligheten i bestemte markeder med din lokale LumiraDx salgsrepresentant eller distributør. 

Bedrehelseopplevelserresultater

Støtter sunnere liv for den enkelte, lokalsamfunn og samfunnet som helhet.

Muliggjør responsivt, personlig forhold mellom pasient og behandlingsteam.

Kontrollerer og reduserer kostnader for å bidra til å lette presset på helsebudsjetter.