NT-proBNP Test

LumiraDx NT-proBNP Test er den eneste kvantitative direkte fingerstikk NT-proBNP-analysen som er tilgjengelig i dag*.

LumiraDx NT-proBNP Test er en brukervennlig, hurtig mikrofluidisk immunologisk analyse laget for hurtig kvantifisering av NT-proBNP-nivåer i fullblod og plasma, og leverer pasientnære, pålitelige, kvantitative resultater på bare 12 minutter.

Analysens fordeler

Målingen av NT-proBNP hjelper til med diagnosen av personer som mistenkes å ha kongestiv hjertesvikt (kalles også hjertesvikt).

  • Nøyaktige og laboratoriesammenlignbare resultater
  • Tid til resultat: 12 minutter
  • Ikke behov for flebotomi – påføring fra direkte fingerstikk tilgjengelig
  • Prøvetyper: Direkte fingerstikk (eller via overføringspipette med litiumheparin), venøs (litiumheparin) eller plasma (litiumheparin)
  • Prøvevolum: 20 μL
  • Hematokritkorreksjon for fullblodprøver
  • Oppbevaring i romtemperatur (2–30 °C)

LumiraDx NT-proBNP Test er en smart, automatisert, svært portabel løsning laget for å forbedre tilgang og brukervennlighet i primærhelsetjenesten, uten behov for flebotomi.

Testens arbeidsflyt

Instrument og Testkortene er integrert med flere kvalitetskontroller for å sikre at Instrument og analysen fungerer riktig for hver eneste analyse.

Arbeidsflytprosessen består av en enkel prøvetaking med en fingerstikklansett etterfulgt av trinnvis veiledning fra Instrument for å rapportere et pasientresultat på 12 minutter fra prøvepåføring.

Arbeidsflyt for NT-proBNP – NO

Analysens ytelse

Metodesammenligning

Det ble utført en metodesammenligningsstudie i heparinisert venøst plasma med 3 Testkort-lot og 659 prøver. Hver prøve som ble analysert på LumiraDx Platform ble sammenlignet med plasma analysert på Roche Cobas Elecsys® proBNP II-analysen. Dataene ble analysert med Passing–Bablok-regresjon.

Metodesammenligning
Slope 0,86
Intercept −4,12
r 0,97

Presisjon

Det ble utført en presisjonsstudie i heparinisert venøst plasma med 2 konsentrasjoner av NT-proBNP. Hver konsentrasjon ble analysert i 1 kjøring med 5 replikater per dag, i 5 dager på 3 steder med 3 Testkort-lot. Resultatene fra presisjonsstudien er oppsummert nedenfor:

NT-proBNP-konsentrasjon (ng/L og pg/mL)Presisjon innen dag (% variasjonskoeffisient)Presisjon mellom dager (% variasjonskoeffisient)Presisjon mellom steder (% variasjonskoeffisient)Total presisjon (% variasjonskoeffisient)n
100-1508.40,04.39,475
800-120010.40,06.012.075

*På publiseringstidspunktet – 10. mars 2023

SAMSVARSDOKUMENTER

Ikke alle produkter er tilgjengelig i alle land og regioner. Kontroller tilgjengeligheten i bestemte markeder med din lokale LumiraDx salgsrepresentant eller distributør. 

Bedrehelseopplevelserresultater

Støtter sunnere liv for den enkelte, lokalsamfunn og samfunnet som helhet.

Muliggjør responsivt, personlig forhold mellom pasient og behandlingsteam.

Kontrollerer og reduserer kostnader for å bidra til å lette presset på helsebudsjetter.