SARS-CoV-2
Ag Ultra Test

Laboratoriesammenlignbare resultater på bare 5 minutter.

Med utmerket ytelse og resultater på bare 5 minutter, lar LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Test deg nøyaktig og trygt teste flere pasienter, optimere klinikkens arbeidsflyt og hjelpe prioriterte pasienter uten forsinkelser.

Analysens fordeler

 • Mikrofluidisk immunfluorescens-analyse
 • Resultater på 5 minutter
 • Optimaliser klinisk arbeidsflyt
 • Prøvetype: nasal prøve
 • Enkelt å iverksette pasientnært
  • Ikke behov for kjølelagring: oppbevaring i romtemperatur (2–30 °C)
  • Lite og bærbart Instrument
  • Minimale håndteringstrinn

Analysens arbeidsflyt

Instrument og Testkortene er integrert med flere kvalitetskontroller for å sikre at Instrument og testen fungerer riktig for hver eneste analyse.

Arbeidsflytprosessen består av en enkel prøveklargjøring sammen med trinnvis veiledning fra Instrument for å rapportere et pasientresultat på under 5 minutter fra prøvepåføring.

Arbeidsflytprosessen til LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test består av en enkel prøveklargjøring sammen med trinnvis veiledning fra Instrument for å rapportere et pasientresultat

Analysens ytelse

I kliniske studier viste LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Test 97,4 %* positivt samsvar versus RT-PCR fra personer med symptomer. 

PPA92.7%
NPA100%


*Ct < 34

Se pakningsvedlegget til LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool for mer informasjon

Høy sensitivitet hos pasienter med en Ct-verdi < 34 innen 12 dager etter symptomdebut – Identifiserer raskt potensielt smittespredere.

Følgende tabell viser ytelsen gruppert etter Ct-verdi, og viser at LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Test har høy sensitivitet hos pasienter med en Ct-verdi < 34.

Prøver med Ct over 33–34 anses vanligvis ikke som smittsomme1 , noe som indikerer at LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Test hurtig kan identifisere potensielle smittespredere.

GroupingNPPA
CT < 35 (all)3997.4%
Ct < 33 (all)3897.4%
Ct < 30 (all)3597.1%
Ct < 25 (all)25100.0%

Høy sensitivitet for deteksjon av SARS-CoV-2 hos asymptomatiske personer

I kliniske studier viste LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Test 95,7 %** positivt samsvar versus RT-PCR i prøver tatt fra personer uten symptomer eller andre epidemiologiske grunner til å mistenke covid-19.

Siden omikronvarianten viser en mye høyere andel asymptomatisk smittebæring sammenlignet med andre varianter2, kan den høye sensitiviteten til LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Test være et viktig verktøy for å bryte smittekjeden. 

PPA 95.7%
NPA100%

Se pakningsvedlegget til LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra for mer informasjon

1. La Scola B., Le Bideau M., Andreani J., Hoang V.T., Grimaldier C., Colson P. Viral RNA load as determined by cell culture as a management tool for discharge of SARS-CoV-2 patients from infectious disease wards. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2020:1–3.

2. Garrett N, Tapley A, Andriesen J, et al. High Rate of Asymptomatic Carriage Associated with Variant Strain Omicron. Preprint. medRxiv. 2022;2021.12.20.21268130. Publisert 14. januar 2022. doi:10.1101/2021.12.20.21268130

SAMSVARSDOKUMENTER

Ikke alle produkter er tilgjengelig i alle land og regioner. Kontroller tilgjengeligheten i bestemte markeder med din lokale LumiraDx salgsrepresentant eller distributør.

Bedrehelseopplevelserresultater

Støtter sunnere liv for den enkelte, lokalsamfunn og samfunnet som helhet.

Muliggjør responsivt, personlig forhold mellom pasient og behandlingsteam.

Kontrollerer og reduserer kostnader for å bidra til å lette presset på helsebudsjetter.