LumiraDx inser behovet av att tillhandahålla en mer effektiv, kostnadseffektiv vård för alla.

Vi gör diagnostikledd vård enklare och mer tillgänglig med smartare uppkopplade, diagnostiska och diagnostikledda lösningar för att ge bättre resultat: bättre hälsa, bättre erfarenheter och bättre värden.

Enklare, mer tillgänglig diagnostikledd vård

Genom vår unika integrering av avancerad patientnära analysering, digital uppkoppling och diagnostikledda vårdlösningar ger LumiraDx bättre hälsa till lägre kostnader.

Diagnostik

LumiraDx smarta diagnostiska Platform är avsedd att omvandla patientvård med en högpresterande lösning som uppfyller alla diagnostiska behov vid patientnära vård.

Läs mer

Diagnostikledd vård

Säkra, bekväma och lättanvända program för långvariga sjukdomstillstånd som möjliggörs via smart digital anslutning och som tillåter egenvård till individer under vägledning av vårdteamen.

Läs mer

Smart uppkoppling

Vår diagnostiska Platform och diagnostikledda lösningar är alla stöttade av LumiraDx Smart Connectivity. Det här möjliggör att betydelsefull information kan insamlas och delas så att individer får hjälp till den mest lämpliga vården vid den rätta tidpunkten och i den rätta miljön. LumiraDx Smart Connectivity står för tillgången till patientuppgifter för organisationer, när och var den behövs.

Bättre hälsa

Stöttar hälsosammare levnad, för individer, för grupper och hela samhället.


Bättre erfarenheter

Möjliggör ansvarsfulla, personliga relationer mellan patienter och vårdteam.


Bättre resultat

Kontrollerar och minskar kostnader för att sänka hälso- och sjukvårdens utgifter.

Vi fokuserar på kunderfarenhet och är dedikerade att göra rätt varje gång.

Kontakta oss