More cost-effective
patient pathways

Discover the cost savings and patient benefits that come with community testing

 

FIND OUT MORE

Vi introducerar nu LumiraDx Platform.

Ett nästa generations högkänsligt patientnära diagnostiskt system som kombinerar ett litet bärbart Instrument; mikrofluidiska Testkort; enkelt, standardiserat arbetsflöde; kombinerat med en sömlös, säker digital anslutning till molnet och sjukhusets IT-system.

 
Snabba provsvar med Lab-jämförbar prestanda

Samma testmetoder som används i labsystem, gör det möjligt för vårdgivare att leverera snabba patientnära realtidsresultat med laboratorieprestanda.

Bred Produktportfölj

Instrumentet är utvecklat för att hanterar ett flertal tekniker och provtyper, vilket möjliggör en fortsatt utveckling av en bred produktportfölj för patientnära användning.

Ekonomiskt fördelaktig

Ersätter flera patientnära system med en enda plattform, vilket genom förenklad utbildning samt en minskning av utrustning, underhåll och testtillbehör ger en ökad effektivitet.

LumiraDx, prisvärda samt enkel att använda, nästa generations patientnära Plattform är designad för att ge förbättrad tillgänglighet till den allmänna sjukvården och dess vårdgivare.

Innovativ offentlig
sjukvård med LumiraDx

Dunville Pharmacy, Dublin

 

Resultat när du behöver, där du behöver

Provsvar med Lab-kvalitet inom några minuter

Utforska Instrument

Testa här och nu!

Med 30+ analyser i pipeline, initialt fokuserade på några av de vanligaste sjukdomarna som kan diagnostiseras och hanteras med patientnära-testning.

LumiraDx Testmeny

Säker uppkoppling

Vår senaste molnbaserade teknik försörjer sjukvårdspersonalen med enkel datarapportering, analyser och beslutsstöd.

Utforska anslutning

Vår Platform är designad för att vara prisvärd och tillgänglig i patientnära vård
  • Akutmottagning
  • Primärvård
  • Sjukvårdsklinik
  • Apotek

Bättrehälsaerfarenheterresultat

Stöttar hälsosammare levnad, för individer, för grupper och hela samhället.

Möjliggör ansvarsfulla, personliga relationer mellan patienter och vårdteam.

Kontrollerar och minskar kostnader för att sänka hälso- och sjukvårdens utgifter.

Håll dig underrättad

Registrera dig för nyheter