INRstar Analytics

Effektiv antikoagulation på befolkningsnivå

INRstar Analytics ger dig uppdaterad information om alla dina INRstar-platser. Få tillgång till aktivitetsgranskningar och omfattande rapporter för alla dina antikoagulationstjänster snabbt och enkelt. INRstar Analytics ger dig tillgång till viktiga data och supporttjänster för rätt information när du behöver den.

INRstar Analytics möjliggör:

INRstar AnalyticsLÄMNA IN EN INTRESSEANMÄLAN NU
  • Identifiera och ge support i områden där nivåerna för TTR-intervallet är låga eller instabila
  • Jämförelseindex för INR mot genomsnitt
  • Ta bättre beslut baserat på en uppdaterad översikt över dina antikoagulationstjänster på flera platser
  • Förbättra hälsan på befolkningsnivå
  • Visa INR-värden inom 0,5, 0,75 och 1,0 från målet
  • Övervaka % av biverkningarna i alla läkemedel
  • Genomföra kliniska revisioner snabbt och effektivt
  • Se till att tjänster följer NICE-riktlinjerna
  • Betala tjänster snabbt och enkelt baserat på korrekta patient- och behandlingsdata
  • Budgetera mer effektivt och se till att din antikoagulationstjänsten hamnar inom budgeten

För mer information om LumiraDx INRstar Analytics:

Fallstudier
Lämna in en intresseanmälan nu

Alla produkter finns inte tillgängliga i alla länder och regioner. Kontrollera med din lokala representant eller återförsäljare för LumiraDx om tillgänglighet på specifika marknader. Inte tillgänglig i USA.

Bättrehälsaerfarenheterresultat

Stöttar hälsosammare levnad, för individer, för grupper och hela samhället.

Möjliggör ansvarsfulla, personliga relationer mellan patienter och vårdteam.

Kontrollerar och minskar kostnader för att sänka hälso- och sjukvårdens utgifter.

Håll dig underrättad

Registrera dig för nyheter