INRstar Engage

Vår lättanvända patientapp

Ansluten egenvård
för alla antikoagulationspatienter

 

Ge dina patienter support för egenvård med INRstar Engage, vår lättanvända patientapp. INRstar Engage gör att information kan skickas sömlöst mellan dina patienter och ditt vårdteam. Detta hjälper dig att leverera skräddarsydd vård på distans till dina patienter, vilket minskar trycket på din service och flyttar vården närmare hemmet.

INRstar Engage hjälper till med:

 • Ge dina patienter support för att kunna vara oberoende 
 • Frigör kliniktid för att fokusera på patienter som behöver det mest
 • Eliminera transkriptionsfel med full integrering till patientenheter
 • Förbättra patientens TTR
 • Uppmuntra följsamhet med dagliga dospåminnelser
 • Sänk kostnader och spara tid med doseringsinstruktioner som skickas direkt till dina patienter
 • Ge dina patienter support för att bättre förstå deras antikoagulationsbehandling och känna en större kontroll över sin hälsa

INR självtestning

Säkrare INR självtestning med sömlös anslutning till INRstar

Förbättra resultaten och eliminera transkriptionsfel med INRstar Engage INR självtestning – det enda programmet i sitt slag som godkänts för att anslutas till NHS App Library.

Hantera dina patienter på distans och förbättra tiden inom terapeutiskt intervall (TTR) med programmet INR självtestning. INRstar Engage inkluderar steg-för-steg-träning som ger dina patienter kunskap, färdigheter och självförtroende att självtesta.

Den sömlösa anslutningen till INRstar låter dig fjärrgranska, dosera, skicka instruktioner och arkivera information tillbaka till det kliniska systemet

 • Granska INR-resultaten direkt i din patients register i INRstar
 • Dosera dem och skicka dina doseringsinstruktioner direkt till patienterna via INRstar Engage-appen
 • Arkivera till alla större kliniska system –, vilket gör det lättare för dig att visa förbättrade resultat och värden

DOAC support-
program

Uppmuntra följsamhet med DOAC-stödprogrammet

DOAC stödprogrammet hjälper dig att minska kliniktiden, följa NICE-vägledningen och undvika transkriptionsfel medan du håller dig ansluten till dina DOAC-patienter.

Vårt program hjälper patienter att bättre förstå sin antikoagulationsbehandling och uppmuntrar medicinsk följsamhet med vårt DOAC-stödprogram. Patienter har tillgång till en serie pedagogiska videor dygnet runt som är enkla att följa och skräddarsydda för deras specifika DOAC.

NICE-riktlinjerna rekommenderar att patienter på en DOAC kräver regelbunden uppföljning och övervakning. DOAC-stödprogrammet förenklar denna process och hjälper dig att frigöra kliniktid via INRstar Engage-appen.
Patienter skickar in schemalagda digitala recensioner direkt till INRstar, så att du får veta hur det går med dem utan behov av klinikbesök.

Du kan:

 • Schemalägga digitala bedömningar från din patients register i INRstar
 • Se inkommande bedömningar och se hur det går för patienterna
 • Arkivera digitala bedömningar i din kliniska system via INRstar

Digital doseringsdagbok

Papperslösa doseringsscheman med vår digitala doseringsdagbok

Digitalisera patientens’ traditionella dosinstruktioner för antikoagulantia.

Skicka patientens doseringsinstruktioner direkt från INRstar och eliminera transkriptionsfel med vår digitala doseringsdagbok.

Programmet levereras via INRstar Engage-appen och gör det möjligt för patienter att snabbt och enkelt få tillgång till deras personliga digitala doseringsinstruktioner och nästa testpåminnelser – utan att behöva skriva ut eller skicka dem med post.

LÄMNA IN EN INTRESSEANMÄLAN NU
Lämna in en intresseanmälan nu

Alla produkter finns inte tillgängliga i alla länder och regioner. Kontrollera med din lokala representant eller återförsäljare för LumiraDx om tillgänglighet på specifika marknader. Inte tillgänglig i USA.

Bättrehälsaerfarenheterresultat

Stöttar hälsosammare levnad, för individer, för grupper och hela samhället.

Möjliggör ansvarsfulla, personliga relationer mellan patienter och vårdteam.

Kontrollerar och minskar kostnader för att sänka hälso- och sjukvårdens utgifter.

Håll dig underrättad

Registrera dig för nyheter