SARS-CoV-2

RNA STAR Complete

LumiraDx SARS-CoV-2 RNA STAR Complete är en snabb, icke-isotermal nukleinsyreamplifierings qSTAR-metod som är avsedd för den kvalitativa detektionen av nukleinsyra från SARS-CoV-2 i nasofarynxprover insamlade från individer där sjukvårdspersonal misstänker infektion med COVID-19.

  • Pålitlig och robust prestanda vid jämförelse med traditionella RT-PCR-tester
  • Direkt amplifiering inom 20 minuter främjar laboratoriets effektivitet och produktivitet
  • Baserat på in silico-analys bekräftar vi detektion av alla kända varianter i omlopp inklusive Omicron, Omicron B.2 och Delta

Testets arbetsflöde

Prestanda

LumiraDx SARS-CoV-2 RNA STAR-reagenser är endast för forskning och inte för användning i diagnostiska procedurer.

Alla produkter finns inte tillgängliga i alla länder och regioner. Kontrollera med din lokala representant eller återförsäljare för LumiraDx om tillgänglighet på specifika marknader. Tillgänglig i USA enligt FDA Emergency Use Authorization.