Kunskaps
Center

Välkommen

till LumiraDx kunskapscenter

    

där du kan hitta evidensbaserad information om patientnära analyser och diagnosledd vård som levereras av experter inom deras respektive specialistområde.

Bättrehälsaerfarenheterresultat

Stöttar hälsosammare levnad, för individer, för grupper och hela samhället.

Möjliggör ansvarsfulla, personliga relationer mellan patienter och vårdteam.

Kontrollerar och minskar kostnader för att sänka hälso- och sjukvårdens utgifter.

Håll dig underrättad

Registrera dig för nyheter