Kunskaps
center

Välkommen till LumiraDx kunskapscenter där du kan hitta evidensbaserad information om patientnära analyser och diagnosledd vård som levereras av experter inom deras respektive specialistområde.

Vi fokuserar på kunderfarenhet och är dedikerade att göra rätt varje gång.

Kontakta oss