Fast Lab Solutions

For more information about the LumiraDx RNA STAR and RNA STAR Complete:

LumiraDx SARS-CoV-2 RNA STAR reagents are for research use only and not for use in diagnostic procedures.

Not all products are available in all countries and regions. Please check with your local LumiraDx sales representative or distributor for availability in specific markets.

Bättrehälsaerfarenheterresultat

Stöttar hälsosammare levnad, för individer, för grupper och hela samhället.

Möjliggör ansvarsfulla, personliga relationer mellan patienter och vårdteam.

Kontrollerar och minskar kostnader för att sänka hälso- och sjukvårdens utgifter.

Håll dig underrättad

Registrera dig för nyheter