SARS-CoV-2-
antikroppstest

LumiraDx SARS-CoV-2 Ab Test är ett mikrofluidiskt immunofluorescenstest för kvalitativ detektion av totala antikroppar mot SARS-CoV-2 i humant helblod (kapillärt fingerstick eller venöst), plasma eller serum, för indikation av nyligen eller tidigare inträffad infektion. Tillsammans med LumiraDx Platform levererar testet snabba patientnära resultat.

Testets fördelar

LumiraDx SARS-CoV-2 Ab Test är utformat för att användas i hemsjukvården för att identifiera individer med ett adaptivt immunförsvar mot COVID-19, som indikerar nyligen eller tidigare inträffad infektion.

  • Enkelt att implementera i patientnära vårdmiljöer
  • Klinisk överenstämmelse (direkt fingerstick) i prover som samlats in mer än 8 dagar efter RT-PCR
    • 100% (62/62) positiv överenstämmelse
    • 100% (54/54) negativ överenstämmelse
  • Tid till resultat är 11 minuter

Testprocedur

Instrument och Testkort är integrerade med ett flertal kvalitetskontroller för att säkerställa att Instrument och Tester fungerar korrekt vid varje analysering.

Arbetsflödet består av en enkel provförberedelse med en provtagningslansett, följt av en stegvis vägledning av Instrument för att rapportera ett patientresultat inom 11 minuter från provappliceringen.

Instrument och Testkort är integrerade med ett flertal kvalitetskontroller för att säkerställa att Instrument och Tester fungerar korrekt vid varje analysering.

Testets prestanda

Fingersticksprovets prestanda

I kliniska studier visade fingersticksprover 100% positiv överenstämmelse och 100% negativ överensstämmelse vid insamling mer än 8 dagar efter RT-PCR.

Fingerstick sample performance Table

Plasmaprovers prestanda

I kliniska studier visade plasmaprover en total positiv överensstämmelse på 97,2% och en negativ överensstämmelse på 100% vid jämförelse med RT-PCR.

DOKUMENT OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Alla produkter finns inte tillgängliga i alla länder och regioner Kontrollera med din lokala representant eller återförsäljare för LumiraDx om tillgänglighet på specifika marknader. Tillgänglig i USA under Emergency Use Authorization for SARS-CoV-2-assays.

Bättrehälsaerfarenheterresultat

Stöttar hälsosammare levnad, för individer, för grupper och hela samhället.

Möjliggör ansvarsfulla, personliga relationer mellan patienter och vårdteam.

Kontrollerar och minskar kostnader för att sänka hälso- och sjukvårdens utgifter.

Håll dig underrättad

Registrera dig för nyheter