INR Test

LumiraDx INR Test mäter protrombintid, vilken rapporteras som International Normalized Ratio (INR) från ett enda kapillärblodprov från fingret – allt under mindre än 90 sekunder*. Testet används för övervakning av patienter på oral antikoagulationsbehandling med vitamin-K antagonist-läkemedel (VKA). Tillsammans med LumiraDx Instrument, levererar testet snabba patientnära resultat.

Testets fördelar

INR är det föredragna testet för övervakning av patienter som behandlas med vitamin K-antagonistläkemedel (VKA). Den nuvarande standardmetoden för övervakning av INR är laboratorietester. Emellertid utförs LumiraDx INR Test patientnära, vilket ger flera fördelar framför laboratorietester.

  • Förbättrad bekvämlighet – vid testning på plats – nära patienten
  • Snabbare handläggningstider jämfört med laboratorietester – resultat på mindre än 90 sekunder*
  • Snabbare diagnos och hantering av behandling leder till förbättrade kliniska resultat
  • Minskat antal remitteringar – minskar trycket på sekundär vård
  • Exakt & noggrann – CV <5% och korrelation med Instrumentation Laboratory ACL Elite, laboratoriets referensmetod
  • Rapporterbart intervall: 0,8–8,0 INR**
  • Förvaring av testkort i rumstemperatur

* Supraterapeutiskt INR > 4,0-testresultat kan ta 90-180 sekunder
**Gäller från INR Testkorts lotnummer 5000811 och framåt

Analysens arbetsflöde

Instrument och Testkort är integrerade med ett flertal kvalitetskontroller för att säkerställa att Instrument och test fungerar korrekt vid varje analysering.

Arbetsflödesprocessen består av ett enda kapillärblodprov från fingret med direkt applicering till Testkort tillsammans med stegvis vägledning från Instrument för att rapportera ett patientresultat.

INR Test Workflow

Testets prestanda

I den kliniska prövningen OPTIMAL korrelerade LumiraDx INR Test starkt med Instrumentation Laboratory ACL Elite, laboratoriets referensmetod. Prövningen fann att LumiraDx INR Test gav snabba och pålitliga patientnära INR-resultat1.

In the OPTIMAL clinical trial, the LumiraDx INR Test correlated strongly with the Instrumentation Laboratory ACL Elite laboratory reference method

LumiraDx INR Test är också mycket exakt. Följande resultat representerar det genomsnittliga parade rep %CV för både direkt och transferpipettapplicering insamlade från flera platser.

Test Performance Table

1. Tait RC, Hung A, Gardner RS. Performance of the LumiraDx Platform INR Test in an Anticoagulation Clinic Point-of-Care Setting Compared With an Established Laboratory Reference Method. Clin Appl Thromb Hemost. 2019.  

Dokument om överensstämmelse

Alla produkter finns inte tillgängliga i alla länder och regioner. Kontrollera med din lokala representant eller återförsäljare för LumiraDx om tillgänglighet på specifika marknader. Inte tillgänglig i USA.

Bättrehälsaerfarenheterresultat

Stöttar hälsosammare levnad, för individer, för grupper och hela samhället.

Möjliggör ansvarsfulla, personliga relationer mellan patienter och vårdteam.

Kontrollerar och minskar kostnader för att sänka hälso- och sjukvårdens utgifter.

Håll dig underrättad

Registrera dig för nyheter