Test-teknologi

LumiraDx-tester görs på specialbeställning med hög produktionskapacitet för att leverera precisa Testkort genomförda med mikroflödesteknik.

Noggrant och flexibelt

  • Använder små provvolymer, inklusive kapillärblod
  • Kan användas för att mäta ett antal parametrar
  • Kvantitativa eller kvalitativa resultat jämförs med standardiserade referensmetoder på laboratorium
  • Inbyggd bestämning av hematokrit integreras i vissa analyser
  • Förvaring i rumstemperatur
  • Kontrollösningar finns tillgängliga

LumiraDx INR-test

LumiraDx INR-test är en enzymatisk kinetisk analys baserad på trombinaktivitet.

Koagulationskaskaden aktiveras genom analysreagenser och INR beräknas från den uppmätta PT-tiden. Hematokriten fastställs också på kortet för att säkerställa att patienterna ligger inom intervallet 25‒55 %. LumiraDx INR-testets noggrannhet är jämförbar med ACL Elite referensmetod på lab.

Länk till faktablad

För dokument om överensstämmelse som förknippas med Platform och analyser

Klicka här

Alla produkter finns inte tillgängliga i alla länder och regioner. Vänligen kontrollera med din lokala representant eller återförsäljare för LumiraDx angående tillgänglighet på specifika marknader. Inte tillgänglig i USA.