Diagnostikledd
vård

Personer som lever med långvariga sjukdomstillstånd kan spela en betydelsefull roll i hanteringen och förbättringen av sin egen hälsa.

Individernas berättigande

LumiraDx:s diagnostikledda vårdprodukter möjliggör för stöttad egenvård genom att tillhandahålla säkra och lättanvända vårdprogram som ger individer kunskapen, färdigheten och självförtroendet till egenvård under vägledningen av sina vårdteam.

Vi sammanför den bästa tekniken, kliniska kunskapen och utbildningen för att utforma stöttade egenvårdslösningar som initialt fokuseras på koagulationshantering men som, i framtiden, kommer att omfatta andra tillstånd och behandlingsområden som t.ex. diabetes, KOL och hjärtsvikt.

Läs mer om detta område på vår webbsida Care Solutions

Klicka här

Alla produkter finns inte tillgängliga i alla länder och regioner. Vänligen kontrollera med din lokala representant eller återförsäljare för LumiraDx angående tillgänglighet på specifika marknader. Inte tillgänglig i USA.