DataWell

Som ett exempel på våra smarta uppkopplingslösningar, har LumiraDx arbetat tillsammans med Health and Social Care Partnership och Greater Manchester Academic Health Science Network (GM AHSN) för att stödja DataWell-projektet.

DataWell är en banbrytande lösning för datadelning för flera vårdgivare i Greater Manchester-området i Storbritannien. Det är en viktig del av Greater Manchesters decentralisering och vision för att förbättra hälsan för sina 2,8 miljoner invånare och är ett komplement till existerande system i primär- och sekundärvård, och av lokala myndigheter och kommuner. Genom att tillhandahålla en enad öppen struktur över interoperabilitet med äldre system och nya tredjepartsystem, hjälper DataWell till att öka snabbheten och kvaliteten på behandling, förbättra säkerhet och uppmuntra patienter att ta mer kontroll över sin egen vård.

I arbete med existerande NHS och socialvårdens informationssystem, som har plats för journaler och vårdregistreringar på ett säkert, tryggt sätt, stödjer LumiraDx behörig hälso- och sjukvårdspersonal att granska den specifika informationen som finns där när så behövs för diagnostisering och behandling av en patient.

Alla produkter finns inte tillgängliga i alla länder och regioner. Vänligen kontrollera med din lokala representant eller återförsäljare för LumiraDx angående tillgänglighet på specifika marknader. Inte tillgänglig i USA.