engage

Vår berömda patientplattform, engage, levererar en ”smart” uppkoppling från början till slut, mellan individer och vårdteam.

engage är ett patientprogram som stödjer klinisk hantering och egenvård av patienter.

I antikoagulantiabehandlingens hanteringsprogram får patienter utbildning, övning och stöd via engage-appen på sin smartphone, och kan utföra självtestning av INR med en självtestmätare som skickar resultaten automatiskt till vårdteamet för doshantering och -justering.

engage stödjer för närvarande de kliniska hanterings- och egenvårdsprogrammen för alla antikoagulantiabehandlingar inklusive de nya läkemedlen. Den utvecklas för att stödja en räckvidd av andra tillstånd omfattande KOL, diabetes, hjärtsvikt och samsjukligheter.

Alla våra egenvårdsprogram i engage har inbyggt utbildning, övning och tekniskt stöd.

Dess kraftfulla, molnbaserade teknik, skickar och tar emot data sömlöst via en lättanvänd patientapp till vårdteamets register.

Inte tillgänglig i USA

engage är en del i portfolio av LumiraDx smarta uppkopplingslösningar som gör det möjligt att samla och dela betydelsefull information så att individer får stöd med den mest lämpliga vården vid den rätta tidpunkten och i den rätta miljön.

Läs mer om detta område på vår webbsida Care Solutions

Klicka här

Alla produkter finns inte tillgängliga i alla länder och regioner. Vänligen kontrollera med din lokala representant eller återförsäljare för LumiraDx angående tillgänglighet på specifika marknader. Inte tillgänglig i USA.