INRstar

INRstar är vårt prisbelönta antikoagulantiaprogram som hjälper vårdteam att säkert och effektivt hantera patienter som tar antingen traditionella orala antikoagulantia eller direkta orala antikoagulantia (DOAK/NOAK).

Vi förstår att förbättringen av resultat och säkerhet för patienter då den samtidigt ska vara kostnads- och tidseffektiv, kan vara utmanande. Det är därför vi har designat INRstar så att den ger dig fullständig, anpassad, enkel antikoagulantiahantering med ett enkelt knapptryck.

Med 81,2 % hanterade patienter i INRstar som har ett TTR (tid inom terapeutiskt intervall) större än 65 %, kan vi ge dig vårt stöd i att leverera snabbare och mer kostnadseffektiva förbättrade patientresultat, oberoende av er storlek.

Hjälpa patienter

Vi erbjuder en komplett lösning för hantering av antikoagulantia:

  • Algoritmbaserat, kliniskt beslutsstöd för warfarinpatienter – INRstar
  • DOAC-patienthantering och tablettföljsamhet
  • Specialbeställd sjukhuslösning för sekundär vård med laboratoriegränssnitt och integrering med primärvårdssystem
  • INRstar ett analytiskt verktyg för att samla in uppdaterade, noggranna data från platser för patientpopulationsanalys och förbättring
Se engage här

Läs mer om detta område på vår webbsida Care Solutions

Klicka här

Alla produkter finns inte tillgängliga i alla länder och regioner. Vänligen kontrollera med din lokala representant eller återförsäljare för LumiraDx angående tillgänglighet på specifika marknader. Inte tillgänglig i USA.